Rodinné centrum Nová Trojka

– místo pro celou rodinu

Nová Trojka je místo, které si užije celá rodina. Chcete-li strávit příjemný čas se svými dětmi, vzdělávat se, poradit se s problémy, které rodinný život často doprovázejí, dopřát svým dětem přátelský kroužek nebo si večer zacvičit, budeme se na vás těšit.

Koho v Nové Trojce najdete:

Líbí se vám rodinné centrum Nová Trojka a rádi byste nás podpořili? Podívejte se jak na to.

Rodinné centrum Nová Trojka se zaměřuje na tyto oblasti:

 • Rozvoj komunity: kulturní a tradiční akce pro širokou veřejnost
 • Podpora rodin: Mateřské a otcovské centrum – programy a poradenství pro rodiče i děti
 • Rozvoj jednotlivců: široké spektrum volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a dospělé včetně seniorů
 • Podpora a aktivní realizace dobrovolnictví
 • Pomoc sociálně ohroženým skupinám, integrace handicapovaných jedinců

Historie Nové Trojky

 • 2023 – Prezentujeme naši činnost na konferenci Sólorodičovství, kterou zaštítila první dáma Eva Pavlová. Aktivity pro děti a rodiny z Ukrajiny jsou pevnou součástí programu Nové Trojky a jsou hojně navštěvované.
 • 2022 – Systematicky pomáháme válečným uprchlíkům z Ukrajiny, zejména pak ženám s dětmi. MČ Praha 3 schvaluje historicky první koncepci prorodinné politiky, na jejíž přípravě jsme se aktivně podíleli.
 • 2021 – Podílíme se na přípravě koncepčního materiálu Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021-2022. Nová Trojka čelí důsledkům pandemie Covid-19. Na podporu činnosti organizace jste nám přispěli neuvěřitelnými 170 tisíci korun. Děkujeme.
 • 2020 – Většinu našich aktivit s ohledem na pandemii covid-19 jsme přenesli do online prostoru. Ušili jsme téměř čtyři tisíce roušek, roznesli stovky informačních letáků a obědů pro seniory.
 • 2019 – Společně s dalšími centry se nám podaří přesvědčit MPSV o nutnosti o zachování dotačního titulu Rodina.
 • 2018 – Zapojili jsme se do Místního akčního plánu neformálního vzdělávání a také do projektu Trojka pro rodiny. Podruhé se účastníme charitativní akce Teribear hýbe Prahou, tentokrát jsme naběhali 3.661,5 kilometrů. Společně s našimi klienty přispíváme dárky a výrobky na projekty Krabice od bot (podpora dětí z dětského domova) a Ježíškova vnoučata (podpora seniorů).
Celá historie Nové Trojky
 • 2017 – Rodinné centrum Nová Trojka se stává partnerem MČ Praha 3 v projektu Komunitní centrum Žižkov. Pro oblíbené kurzy keramiky kupujeme zbrusu novou pec. Účastníme se charitativní akce Teribear hýbe Prahou, při které jsme naběhali 2.353,2 km.
 • 2016 – V prostorách velké herny máme nově klimatizaci. Na podzim pořádáme jubilejní desátou burzu oblečení a potřeb pro děti. Na několika kulturní akcích MČ Praha 3 vystupují dívky z kurzu Výrazového tance pod vedením Lenky Krenkové.
 • 2015 – Společně s OSPOD realizujeme první vzdělávací výjezd pro pěstounské rodiny. Senioři k nám docházejí na kondiční cvičení a návštěvníci se nově registrují a omlouvají z kurzů pomocí systému webooker. Vzniká první podpůrná skupina.
 • 2014 – Do našeho centra plně začleňujeme poskytování služeb pěstounským rodinám. Účastníme se prvního ročníku Veletrhu sociálních služeb a neziskových organizací.
 • 2013 – Rozšiřujeme nabídku příměstských táborů o jarní a podzimní a realizujeme tábor i pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Rozšiřujeme spolupráci s OSPOD, sociálně znevýhodněné děti navštěvují po celý rok bezplatně naše programy. Začínáme s podporou pěstounských rodin.
 • 2012 – Spolupracujeme s organizací Nedoklubko, která pomáhá rodinám s nedonošenými dětmi. Pořádáme Tátafest, akci na oslavu dne otců. Letní příměstské tábory rozšiřujeme o programy pro školní děti. Naše dobrovolnice  Kristýna Rudišová získává cenu Křesadlo a opět rekonstruujeme.
 • 2011 – Zahajujeme projekt Poradenství a mediace v Nové Trojce. Jsme jeden ze zakládajících členů nové střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu.
 • 2010 – Poprvé pořádáme letní příměstské tábory pro nejmenší. Součástí našeho programu se stávají Pyžámkové večírky. Náš dobrovolník Petr Hájek získal ocenění Křesadlo udělované Národním dobrovolnickým centrem Hestia.
 • 2009 – Úspěšně startujeme projekt CHLAPI FRIENDLY. Náš tým získává řadu nových tváří. V soutěži neziskových organizací „Být viděn“ jsou naše webové stránky oceněny 8. místem.
 • 2008 – Získáváme akreditaci dobrovolnického projektu u Ministerstva vnitra ČR. V září zdvojnásobujeme počet volnočasových kurzů a začíná spolupráce s Ligou otevřených mužů na projektu Táta v centru.
 • 2007 – Zahájena rekonstrukce, která nám umožní rozšířit prostory. Zahajujeme mapování dopravně problematických míst a zapojujeme se do komunitního plánování na Praze 3.
 • 2006 – Rodinné centrum spouští programy, které pokrývají věkové spektrum dětí od narození do dvanácti let. Pořádáme první burzu, jejíž výtěžek využíváme na zpříjemnění prostředí Nové Trojky.
 • 2005 – Vzniká dobrovolnický projekt Nové Trojky, pořádáme tradiční akce pro širokou veřejnost a poprvé naši práci podpoří Ministerstvo práce a sociálních věcí. Začínáme pracovat se sociálně ohroženými rodinami.
 • 2004 – Nová Trojka spolupracuje s dalšími neziskovkami na organizaci happeningů pro rodiny s dětmi a pomáhá dvojjazyčným rodinám se začleněním do společnosti.
 • 2003 – Po rekonstrukci se v květnu Nová Trojka poprvé otevírá návštěvníkům. Během prvních 6 měsíců navštíví prostory centra 1.200 dětí, rodičů a prarodičů.
 • Červen 2002 – Založení občanského sdružení a příprava projektu Rodinného a kulturního centra Nová Trojka.

Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy

Chtěli byste vidět naše starší výroční zprávy? Kontaktujte Veroniku Vlkovou – veronika.vlkova@novatrojka.cz, tel.: 732 200 198.

Brepta - časopis Nové Trojky

Chcete se dozvědět informace ze zákulisí Nové Trojky? Zajímá vás jací jsme, co máme nebo nemáme rádi, kdo jsou naši lektoři a co pro vás všichni připravujeme? To všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v časopise Brepta.

Chtěli byste si přečíst i starší Brepty? Kontaktujte Veroniku Vlkovou – email: veronika.vlkova@novatrojka.cz, tel.: 732 200 198.

Kontakty

Nová Trojka, z.s.

 • Sídlo organizace: Jeseniova 519/19, Praha 3, 130 00
 • Tel.: 777 650 759, 222 589 404
 • Bankovní spojení: FIO banka, Praha 1
 • Číslo účtu: 2401077016/2010
 • Pro platby kurzovného:
 • Bankovní spojení: FIO banka, Praha 1
 • Číslo účtu: 2600776004/2010
 • IČ: 26594161
 • Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 12776.
 • Email: provoz@novatrojka.cz