Každý den pracujeme s rodinami, známe dobře jejich problémy a starosti. Díky tomu můžeme důležité informace předávat dál úřadům, obci či zákonodárcům. Snažíme se svou činností přispívat k vytvoření efektivně fungující sítě sociálních a návazných služeb pro rodiny a pomoci tak komunitě, ve které žijeme.

S kým a na čem spolupracujeme:
 1. Městská část Praha 3 je naším hlavním strategickým partnerem, spolupracujeme s ní na těchto projektech:
  • Komunitní plánování sociálních a návazných služeb Prahy 3, aktuálně pro roky 2020-2024
  • OSPOD Praha 3 – cílená pomoc rodinám – více informací viz. sociální aktivity.
  • Strategický plán městské části Praha 3 na období 2021-2030
  • Realizace prorodinné politiky městské části Praha 3 – V září 2022 byla schválena Koncepce prorodinné politiky městské části Praha 3 na období 2023 – 2027, na jejímž vzniku se Nová Trojka podílela.
 2. Unie center pro rodinu a komunitu – jsme zakládajícím členem  střešní organizace, která pomáhá centrům spojit síly například při vyjednávání dotačních podmínek či v dalších otázkách týkajících se rodiny. Slouží též ke sdílení zkušeností a dobré praxe.
 3. Hlavní město Praha
  • Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021-2022 – naše ředitelka se podílela na tvorbě koncepčního materiálu prorodinné politiky hlavního města Prahy.  Koncepce od roku 2009 hlavnímu městu chyběla. Dokument Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021-2022 získal finální podobu  v roce 2021. V současné době se v rámci platformy prorodinné politiky podílíme na vzniku nového koncepčního materiálu.
 4. Poskytovatelé služeb pro děti a mládež v Praze 3 – pravidelně si vyměňujeme zkušenosti s těmi, kteří pracují s dětmi a mládeží v naší lokalitě.
 5. Dobrovolnictví – dobrovolníci se v Nové Trojce vyskytují od samého počátku. V době krizí (pandemie Covid-19, válka na Ukrajině) pomáhají naši dobrovolníci nejen v centru, ale i široké veřejnosti.
 6. Pomoc lidem s psychickými problémy – dopolední recepce centra slouží jako tréninkové místo pro klienty organizace Fokus. Pomáháme tak lidem s psychickými problémy zapojit se zpět do běžného života.
 7. Dobročinné sbírky – jsme všímaví ke své mu okolí a osudy ostatních nám nejsou lhostejné. Pro potřebné pořádáme sbírky oblečení, potravin, hygienických potřeb i vybavení domácnosti. Intenzivně spolupracujeme zejména s OSPOD Praha 3 a organizací R-Mosty.
 8. Účast v charitativních akcích a akcích pro komunitu.

Komunita je pro nás důležitá.

Neustále přicházíme s novými nápady, jejichž cílem je rozvíjet funkční komunitu a zlepšovat život lidí kolem nás.