Podporujeme ohrožené rodiny

Sociální aktivity v Nové Trojce zahrnují podporu sociálně ohrožených rodin, pěstounů i jednotlivců či rodin, které se ocitly ve složité životní situaci. Pomáháme také dětem s omezenými příležitostmi. Spolupracujeme s Orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) v Praze 3.  S žádostí o pomoc se na nás můžete obrátit buď prostřednictvím OSPOD nebo samostatně – Mgr. Jolana Kurzweilová, tel.: 603 416 724, email: jolana.kurzweilova@novatrojka.cz.

Oblasti podpory:

Znevýhodněné rodiny a děti:
 • bezplatná účast v kurzech
 • bezplatná účast na jednorázových tradičních akcích
 • bezplatné individuální nebo online poradenství
 • sbírky oblečení a dalších potřebných věcí
 • bezplatná účast dětí v příměstských táborech
 • dny pro děti z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin
 • program primární prevence
 • integrace dětí s jazykovou bariérou (děti cizinců)
 • integrace dětí zdravotně handicapovaných
 • doučování pro děti s omezenými příležitostmi
Pěstounské rodiny:
 • komplexní systém vzdělávání pro pěstouny – vzdělávací aktivity vycházející z potřeb pěstounů a jejich dětí
 • den pro pěstounské rodiny – celodenní vzdělávací a odlehčovací aktivity pro pěstouny a jejich děti (2x ročně)
 • spolupracujeme na vzdělávacích pobytových výjezdech OSPOD Prahy 3 pro pěstounské rodiny
Rodiny a jednotlivci ve složité životní situaci:
 • individuální a internetové poradenství zdarma či za motivační poplatek
 • diskuzní a svépomocné skupiny

Nová Trojka se zapojila do pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Aktivity pro rodiny z Ukrajiny probíhají v rámci projektu obce “Praha 3 – Společné soužití 2024“ na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a HMP z “Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024”.

Ukrajinské děti u nás mohou bezplatně navštěvovat:

 • kurzy (některé určené přímo jen ukrajinským dětem)
 • akce
 • podpůrnou skupinu pro maminky s dětmi
 • volnou hernu

Další aktivity mohou navštěvovat za snížené vstupné:

 • psychologickou poradnu v rodném jazyce za symbolickou cenu 50 Kč
 • letní příměstské tábory – týdenní turnus 500 Kč
 • pondělní školičku pro děti od 2,5 roku – 200 Kč za dopoledne

       

Aktivity pro rodiny z Ukrajiny probíhají v rámci projektu obce “Praha 3 – Společné soužití 2024” na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a HMP z “Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024.
Aktivity projektu Bezpečný prostor pro rodinu 2024 jsou podpořeny z dotačního programu “Rodina”.

Spolupracujeme: