S námi se děti nenudí!

Postaráme se o vaše děti v době letních, jarních i podzimních prázdnin a připravíme pro ně program plný výletů, her a tvoření. Letní příměstské tábory pořádáme pro děti od 3 do 6 let a od 6 do 12 let. O jarních a podzimních prázdninách pak tábor pro školní děti od 6 do 12 let.

Příměstské tábory jsou součástí sociálního projektu Nové Trojky, při kterém začleňujeme děti ze sociálně znevýhodněných nebo pěstounských rodin do běžné komunity.