Smyslohraní pro rodiče s dětmi 1,5-3 roky

Zábavnou formou se děti naučí nejen spolupracovat v kolektivu, ale také se zlepší v koncetraci na prováděnou činnost, v jemné motorice a komunikaci. Zaměříme se i  činnosti, které budou užitečné při nástupu do MŠ.

Zájemce si může kurz vyzkoušet v ukázkové lekci, kterou si lze domluvit osobně s koordinátorkou kurzů.

Koordinátorka kurzu: Helena Kovářová, tel.: 774 644 974.