Karin Adámková, Bc.
lektorka
Dlouholetá lektorka se věnuje programům Powerjóga, Pilates, Pilates pro pokročilé a Cvičení s fyzioterapeutkou, je také lektorkou sportovních podvečerů. Vystudovala FTVS UK, obor fyzioterapie, nyní ve svém zaměstnání pomáhá seniorům.  Má dva syny a dceru. Má ráda tvarohové koláče a Mayovky.

 

Ing. Iva Barešová
lektorka a poradkyně
Od roku 2004 účetní a ekonomka v ziskových i neziskových firmách. Odborná garantka účetních a ekonomických služeb společnosti se zvláštním zřetelem na neziskový sektor.  Jako celoživotní sportovkyně se věnuje lecčemu od míčových sportů až po vysokohorskou turistiku, léta závodně plavala za SK Slavia Praha a vedla zde deset let skupinu dětí od přípravky až do jejich dospělosti. Má dceru a dva syny. Vede kurz Light Run pro ženy, je lektorkou sportovních dopolední. Nabízí poradenství v oblasti pracovních práv a povinnosti zaměstnaného rodiče, problematice návratu do práce po RD, dávek a předpisů s tím souvisejících.

 

Anastasia Carenko
poradkyně

Psycholožka, arteterapeutka, facilitátorka. Ráda se neustále vyvíjí a získává nové zkušenosti z psychologie, aby byla pro své klienty co nejužitečnější. Je absolventkou mnoha certifikovaných školení. Klienti říkají: „Váš hlas uklidňuje. Cítíte se zcela přijatí a v bezpečí. Po konzultaci začnete měnit svůj život s vědomím, že můžete hodně.“ Ráda kreslí a učí ostatní lidi intuitivnímu kreslení. Milující manželka a maminka malého synka. V Nové Trojce vede psychologické poradenství a program Batolátka pro ukrajinské rodiny.

Анастасия Царенко
Психолог, арт-терапевт, барабанний фасілітатор, тренер. Люблю постійно розвиватись та отримувати нові знання з психології, щоб бути максимально корисною для своїх клієнтів. Випускниця багатьох сертифікованих тренінгів. Клієнти говорять: „Ваш голос заспокоює. Відчуваєш повне прийняття та безпеку. Після консультацій починаєш змінювати своє життя розуміючи, що Я можу багато.“   Люблю малювати та навчати інших людей інтуїтивному малюванню. Моя енергії заряджає інших, бо я завжди знаходжусь у постійному русі. Любляча дружина та мама синочка.

 

Mgr. Jana Češková
lektorka, poradkyně

Absolventka Pedagogické fakulty UK, obor etopedie, psychopedie, a VOŠ sociálně pedagogické. Absolventka mnoha certifikovaných školení. Pracovala jako vedoucí nízkoprahového klubu, učila na základní škole, působila jako výchovná poradkyně. Zabývá se poruchami chování, které jsou úzce propojeny s poruchami učení a prevencí rizikového chování. Nabízí pomoc při řešení nestandardních projevů chování a při krizových situacích v rodině, je i lektorkou odborných přednášek a besed. Má dva syny, mezi její koníčky patří sport a četba. 

 

Anastasia Gračeva
lektorka
Vystudovala  Gymnázium a Hudební Školu hl. m. Prahy nyní studuje na Mezinárodní konzervatoři Praha je členka sborového studia Zvoneček. Miluje zpěv a má zkušenosti v jeho výuce sólové i sborové. Rada sportuje, cestuje a tančí. V Nové Trojce učí hru na klavír.

 

Nadezhda Gracheva
lektorka
Rodačka z města Perm vystudovala Glazovský státní pedagogický institut a na UK získala nostrifikaci učitelství VVP pro střední školy pro ZŠ a SŠ – hudební výchova, hudba a zpěv. Dlouholetá učitelka hry na klavír miluje hudbu a ráda ji poctivě a důkladně předává dál jako lektorka hry na klavír v Nové Trojce.

 

Zuzana Grosmanová, Dis.
lektorka a poradkyně
Je vystudovaná fyzioterapeutka, absolventka vzdělávacích a metodických seminářů z oblasti psychomotorického vývoje a pohybových aktivit u dětí i dospělých. Vášnivá čtenářka, má ráda film a dobré jídlo.  Má dceru a syna. Je lektorka kurzu Hathajóga.

 

Mgr. Tereza Hofmanová
lektorka, poradkyně
Vystudovaná právnička pochází z Karlových Varů, ale v Praze žije již dlouho a ráda. Absolvovala programy vzdělávání v oblasti výživového poradenství. Ráda cestuje do ciziny, ale i na chalupu do Krkonoš. Miluje sport, ale i válení se s knížkou. Ráda vaří a peče. Má dceru a syna. Je poradkyní v oblasti zdravého životního stylu a výživy dětí i dospělých.

 

Ing. Tereza Horská Ph.D.
lektorka
Od dětství trávila volný čas ve skautském oddíle, kde získala zkušenosti s tábořením, prací s dětmi a také se naučila celou řadu trampských písniček zpívat a doprovázet na kytaru. Vystudovala obor Rostlinolékařství na ČZU v Praze. V posledních deseti letech nabrala zkušenosti se cvičením s nejmenšími dětmi a s vedením vlastního hudebně pohybového kroužku pro rodiče s dětmi. V Nové Trojce vede Muzicírování pro rodiče s dětmi.

 

Bc. Nela Chudáčková
lektorka
Pochází z Brna, kde vystudovala střední pedagogickou školu. Během studia vyučovala populární zpěv v hudební škole Yamaha a věnovala se tanci. Následně vystudovala obor Muzikologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní je učitelkou v mateřské škole v Praze 8 a zároveň  studuje magisterský program Speciální pedagogika – poradenství se zaměřením na logopedii a surdopedii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve volném čase se věnuje své rockabilly kapele, cestování a pečení. V Nové Trojce vede kurz Muzicírování pro děti od 3 a od 5ti let.

 

Mgr. Vlastimil Janeček
poradce
Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval jako justiční čekatel a firemní právník. Vykonával advokátskou praxi a v současné době pracuje jako právník Ministerstva vnitra ČR. V Nové Trojce působí jako poradce v oblasti rodinného a občanského práva a vede programy zaměřené na občanské právo a finanční gramotnost.

 

Mgr. Edita Janečková
poradkyně
Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, pracovala jako advokátka v oblasti obchodního i rodinného práva. V roce 2011 absolvovala vzdělávací seminář Sociální práce s rodinou a dětmi. V roce 2012 prošla výcvikem Řešení konfliktů technikou mediace a absolvovala následný workshop Trénink mediačních modelových situací. Vede programy zaměřené na rodinné právo a mediaci. Má dceru a syna a je ředitelkou Nové Trojky.

 

Mgr. Milena Jeřábková
poradkyně
Věnuje se miminkům a jejich rodičům už od roku 2001. Věnuje se zejména vaničkováním dětí od narození do cca 9 měsíců, hravým cvičením s miminky a jejich masážemi . Přednáší o šestinedělí, přípravě na rodičovství, o psychomotorickém vývoji dětí a dalších tématech. Je poradkyně v oblasti psychomotorického vývoje dětí do 1 roku věku, kojení a péče o miminka, učí vázat šátky na nošení dětí. Píše články o mateřství do časopisu Heroine a točí (převážně) satirické skeče s tématikou těhotenství, porodu, kojení a péče o děti. V Nové Trojce vede kurz Miminka a poradnu Péče o dítě v raném věku, výživa, praktické rady a návody.

 

Mgr. Jana Ježková
poradkyně
Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor kulturologie, působí jako psychoterapeutka, lektorka kruhových tanců, spolupracovnice Radia 1. Pracuje v organizaci EDA. Absolvovala řadu sebepoznávacích kurzů a seminářů, je účastnicí výcviku v analytické psychologii. Působí jako poradkyně v oblasti osobnostního rozvoje a lektorka odborných přednášek a seminářů, zejména na téma komunikace v rodině. Má syna a dceru.

 

Sára Jindrová
lektorka
Vystudovala Střední Sion High School školu s pedagogickým zaměřením v Hradci Králové. Věnuje se hudbě, herectví a fotografii. Hudbě s dětmi se jako lektorka věnovala na ZUŠ i v MŠ, pořádala dětské dny s hudbou. Má ráda tanec. V Nové Trojce učí hru na kytaru a ukulele.

 

Mgr. Jana Jiroušková
lektorka
Vystudovala historii a afrikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se tradičním řemeslům. Spolupracuje na dětských představeních Divadla bez hranic. Je autorkou knih pro děti o Agátě a Kožichovi. Svůj volný čas tráví ve společnosti dvou dětí, psa, kočky, akvarijních rybek, papouška a trpělivého přítele.  Vede kurzy Čárytužka a Ateliér výtvarných technik pro nejmenší.

 

Ing. Magdalena Klomfarová
lektorka
Přestože vystudovala ČVUT, obor měření a regulace a pracuje s počítači, její srdce je srdcem keramičky. Střední školu uměleckořemeslnou, obor umělecký keramik, dokončila v roce 2010, ale keramiku, hlavně točení na kruhu, vytváří mnohem déle. Ráda zpívá, maluje a pracuje s dětmi. Má dva dospělé syny a vnučku. Vede Keramický ateliér pro rodiče s dětmi a večerní kurz Užitá keramika pro dospělé.

 

Mgr. Michaela Kocvelda Dis.
poradkyně
Psychoterapeutka a koučka. Tvoří a lektoruje workshopy zaměřené na relaxaci a meditaci, psychohygienu, syndrom vyhoření, vybrané oblasti sociální práce a psychologie. Pracuje v organizaci Letní dům. Má ráda tanec, hudbu a cestování a především svého muže, dceru a syna.

 

Mgr. Helena Kračmanová
lektorka
Rodačka z Prahy, vystudovala střední pedagogickou školu a magisterské studium andragogiky. Pohyb a hudbu měla ráda od malička, věnovala se zpěvu, hrála na flétnu a klavír, později ji oslovila jóga. Po absolvování lektorského kurzu se rozhodla pro metodiku dětské a teens jógy pod vedením Hanky Luhanové, spoluzakladatelky České asociace dětské jógy. Dětská jóga je pro ni přirozená cesta do dětské duše a úžasný prostředek, jak děti hravou a nesoutěžní formou naučit vnímat své tělo i okolí. Ráda ve svých lekcích využívá aromaterapii a hudbu. Má dva syny, svůj čas nejraději tráví s rodinou, miluje levanduli a arašídové máslo. V Nové Trojce vede kurzy Jógy pro děti a Teen jógy.

 

Martina Krajská
lektorka
Absolventka střední umělecké školy, pedagožka volného času, lektorka tanečních, výtvarných a polytechnických kurzů. Zajímá ji kultura a historie, ráda tančí a sportuje. V Nové Trojce vede kurz Malý kutil.

 

Lenka Krenková
lektorka
Vystudovala Střední pedagogickou školu a malé děti ve školce učila 21 let. Tanečnímu oboru se věnuje již od LŠU, absolvovala taneční studio Dance Perfect – Scénický tanec a další taneční kurzy a školy. Má dospělého syna. Je stabilním pilířem našeho lektorského týmu a vede kurzy Výrazový tanec I-IV a Relaxační tanec pro dospělé.

 

Ing. Lucie Křesťanová
lektorka
Absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou, podiplomní studium učitelství a kurzy keramiky pro učitele. Působí také jako redaktorka a autorka literatury pro děti. Pracuje v obecně prospěšné společnosti podporující rodiny s neslyšícími dětmi. V Nové Trojce vede čtvrteční keramické kurzy Keramika od 5 let, Keramický ateliér pro rodiče s dětmi a Keramika pro dospělé.

 

Mgr. Jolana Kurzweilová
lektorka, poradkyně
Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obory andragogika a pedagogika. Absolvovala mj. kurzy Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a rekvalifikační kurz Mediátor/mediátorka. Na Střední škole uměleckořemeslné získala výuční list v oboru umělecký keramik. Má ráda cyklistiku, knihy, výtvarné a ruční práce, jídlo a vaření. Má dospělou dceru a syna. Působí v Nové Trojce od jejích začátků, je koordinátorka kurzů a vzdělávacích programů. Vede kurzy Keramika pro děti a Kreativ – ateliér užitého umění pro dívky.

 

Kristýna Kvapilová
lektorka
Nadšená přírodovědkyně a dokumentaristka všeho živého i neživého, fotografka, keramička. Absolventka střední školy veterinární. Zvířata a tvůrčí činnost jsou dvě hlavní témata, která se nerozlučně proplétají napříč jejím životem. Učí keramiku malé děti i dospělé, včetně práce na hrnčířském kruhu. Věnuje se zakázkové i vlastní tvorbě. Ráda cestuje a fotí krajinu cizí, ale i tu naši. Vystavovala obrazy a fotografie na různá témata. Cvičí jógu, je jí blízká východní filosofie. Ráda čte a chodí na túry. V Nové Trojce vede úterní Keramický ateliér pro rodiče s dětmi, Keramiku pro MŠ a Keramiku od 7 let. 

 

Mgr. Kristýna Malá
lektorka, poradkyně
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Olomouci, obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a obor Učitelství výtvarné výchovy. Při studiu působila jako lektorka dlouhodobé primární prevence v CPP Semiramis a po studiu pracovala v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež N klub – Semiramis v Nymburce. Z keramiky nejraději tvoří reliéfy, prostorové skulptury nebo točí na kruhu. Mimo lektorování keramiky se věnuje autorské ilustrační tvorbě a práci se dřevem. Ve volném čase s rodinou sportuje a poznává přírodu, s dcerou a synem zahradničí a vyrábí nábytek, který je zrovna potřeba. V Nové Trojce vede středeční keramické kurzy Keramika od 9 let, Keramický ateliér pro rodiče s dětmi a Keramika pro dospělé.

 

Ing. Věra Nováčková
lektorka, poradkyně
Vystudovala obor informatika a IT jsem věnovala velkou část svého profesního života. „Když mi dospívaly děti a vztah s mým synem s Aspergerovým syndromem, ADHD a disharmonickým vývojem se značně zhoršil, doléhaly na mě deprese a vyhoření. Pomoc jsem našla v osobním rozvoji a koučování. Přes vlastní sebepoznání jsem znovu objevila cestu k pochopení syna a zlepšení našeho vztahu.“ Dnes díky osobním zkušenostem pomáhám rodičům dětí se speciálními potřebami k lepší komunikaci a spokojenosti v jejich rodině. Na konzultacích vychází z principů PCA koučování a mentoringu. V Nové Trojce působí jako poradkyně pro rodiče dětí se speciálními potřebami, zejména ADHD a poruchami autistického spektra.

 

Mgr. Markéta Pilátová
poradkyně
Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a věnuje se fyzioterapii. Specializuje se zejména na gynekologickou fyzioterapii a fyzioterapii dětí. Na terapii se snaží nahlížet z profesionálního, ale i z mateřského pohledu a vždy se snaží vyslechnout potřeby celé rodiny, protože klid a zázemí jsou základem pro jakékoliv případné cvičení. V Nové Trojce poskytuje ucelené poradenství v oblasti každodenní péče o miminko – ať už jde o psychomotorický vývoj (v jeho kvalitě i kvantitě), handling, nošení miminka nebo jeho první botičky. 

 

Leona Poletínová, DiS.
poradkyně
Diplomovaná sociální pracovnice, absolventka Sociálně právní akademie a Vyšší odborné školy, obor sociálně právní činnost. Pracuje v organizaci Fokus. byla koordinátorkou Mateřského a otcovského centra Nové Trojky v letech 2007- 2009. V Nové trojce nyní působí jako poradkyně v oblasti krizového poradenství a lektorka programu Krizová intervence. Maminka tří synů.

 

Pavla Procházková
lektorka
Studentka maturitního ročníku výtvarné třídy Gymnázia na Pražačce. S dětmi pracuje od svých patnácti let jako skautská vedoucí, je absolventka mnoha keramických kurzů Nové Trojky a dalších výtvarných kurzů. Ráda tvoří, kreslí, maluje, naplňuje ji vše, co je nějakým způsobem kreativní. Relaxuje u vaření a pečení a sledování sitcomů. Každý víkend tráví v přírodě nebo na lodi s dětmi ze Skauta nebo se svými nejbližšími.

 

Rebecca Schussová
lektorka
Absolventka Malostranského gymnázia nyní studuje FSV UK. Na ZUŠ se věnovala oborům klavír a flétna koncertuje, skládá hudební texty a jejím koníčkem je irský tanec. V Nové Trojce učí hru na kytaru a flétnu.

 

Ing. Arch. Petr Schwarzbeck
lektor
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT. Jeho tvorba je celoživotně ovlivněná výukou akademického malíře Arnolda Richtera. Od roku 2009 je jeden z jednatelů a hlavní architekt studia BLACKBACK s.r.o. Má rád umění, malování, hudbu i sport. Má rád kapely typu Pearl Jam, saunování a zahradničení. Je tatínkem dcery a syna. Vede kurz Malý architekt.

 

Ing. Markéta Schwarzbecková
lektorka

Vystudovala VOŠ ekologickou a Českou zemědělskou univerzitu. Má dvě děti a s jejich vývojem pracuje i na svém pedagogicko-výchovném vzdělávání.  Zajímá se o fyzioterapii a je sportovní a rekondiční masérka. Ráda plave, tančí, jezdí na in-line bruslích. Je součástí realizačního týmu a vede kurzy Sportovní školička, Tanečky a Školička.

 

Mgr. Lenka Sitná
mediátorka
Vystudovaná právnička zapsaná v seznamu mediátorů Vám ráda pomůže s urovnáváním sporů mezi lidmi prostřednictvím dohody. Rodinná oblast mediace je jejím hlavním zaměřením. Spolupracuje s odborníky z oboru psychologie pro možnost zjišťování názorů starších dětí nebo pro případnou pomoc pro rodiče. Informace o mediátorce a průběhu setkání – www.lenkasitna.cz.

 

Marie Sypalová
lektorka

Vystudovala pedagogické minimum. Keramika byla vždy jejím koníčkem, postupem času se začala věnovat i Tiffanyho technice. Absolvovala kurzy Netradiční výtvarné techniky a Netradiční techniky ve výtvarné výchově, akreditovaný vzdělávací kurz MŠMT s názvem Artefiletika. Vede kurz Keramika pro dospělé – plastika.

 

Mgr. Zuzana Šafářová
lektorka
Vystudovala obor Česká filologie na UP v Olomouci, pracovala v brněnské kavárně a poté zamířila do stověžaté Prahy, kde se věnuje práci v oblasti komunikace, aktuálně v neziskové organizaci. Absolvovala dva cykly ZUŠ v oborech zobcová a příčná flétna, hrála v dechovém orchestru, věnovala se i tanci. Zobcovou flétnu vyučovala v ZUŠ, kterou sama vychodila. Miluje svou rodinu, dobré jídlo, saunování, pohyb, slunce, výlety a mnoho dalšího. V Nové Trojce učí hru na flétnu.

 

Mgr. Libuše Šturcová
lektorka
Narodila se v Táboře, ale v Praze žije už skoro 20 let. Vystudovala speciální pedagogiku na UJAK. Má dceru, partnera, psa a chalupu v Lužických horách. Miluje filmy, knihy, vaření a pohyb, nejvíce běh a jógu. V Nové Trojce vede kurzy Ranní jógové protažení a úterní, středeční a čtvrteční Cvičení pro rodiče s dětmi.

 

PhDr. Lea Tesařová
poradkyně
Vystudovala UJAK v Praze, obor andragogika se zaměřením na pedagogiku. Pracovala jako vedoucí pracoviště zabývajícího se sociálně-právní ochranou dětí a působila jako metodik rodinné politiky. Nabízí poradenství v těchto oblastech – vztahy mezi rodiči, rodiči a dětmi, řešení výchovných nebo jiných problémů, úprava poměrů nezletilých dětí, možnosti sociálního zabezpečení.

 

Lukáš Velemínský
lektor
Hudbě se začal věnovat asi v 5 letech, kdy začal chodit na klavír na ZUŠ, později začal hrát i na kytaru. Studoval klavír na Gymnáziu a Hudební Škole hl. m. Prahy, nyní studuje VŠ. Od dětství ho baví psát písně a má rád rock. Hraje v několika kapelách různých žánrů. Vede kurz Kytara.

 

Matyáš Vlk
lektor
Studuje přírodovědné Gymnázium Botičská. Sportu se věnuje téměř od narození. Nejdříve hrával fotbal za FK Viktoria Žižkov, pak ho ale zlákal nový sport Kanoepolo, ve kterém reprezentuje Českou republiku na mnoha zahraničních utkáních. Kromě míčových her rád lyžuje (sjezd i běžky), jezdí na kole a pozoruje přírodu. V Nové Trojce vede kurz Outdoorových míčových her, a to společně se svým otcem, nadšeným horolezcem a fotbalistou.

 

MUDr. Vít Vokrouhlík
lektor, poradce
Absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Má atestaci ze všeobecného lékařství a provozuje soukromou lékařskou praxi. Zabývá se též čínskou medicínou (akupunktura). Je nadšeným hudebníkem a sportovcem. Říká se o něm, že není nikdy unavený. Je nápaditý (tréninky jsou zábavné), přiměřeně opatrný (případné zraněné by musel převzít do péče) a dostatečně citlivý (ví, že začátky jsou těžké a je potřeba přidávat postupně). Rád cestuje, lyžuje, plave v čem se dá, chodí do sauny a kryokomory, hraje v kapele na saxofon, skvěle griluje. Je otcem tří dcer. S Novou Trojkou je spojen též jako dlouholetý dobrovolník. Je lektorem Bootcampu a poradcem v podpůrné skupině Nemocné dítě v rodině.

 

Anna Vokrouhlíková
lektorka
Anička je studentkou všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nadšená hudebnice a sportovkyně. Hudba ji provází již od brzkého věku, od 3 let je členkou sborového studia Zvoneček. Intenzivně se věnovala hudbě při svém studiu na Gymnáziu a Hudební škole hl. Města Prahy, kde jejím hlavním oborem byla hra na klarinet. Zpěv, hra na klarinet, či klavír je pro ni koníčkem na celý život. V Nové Trojce vede Pyžámkové večírky.

 

Kateřina Vokrouhlíková
lektorka
Sport a hudba je už od malička nedílnou součástí Kátina života. Střídat piano, flétnu, klarinet s posilovacími pomůckami je pro ni zárukou nikdy nekončícího pocitu štěstí. Je absoloventkou hudebního Gymnázia a Hudební školy hl. Města Prahy, dlouholetou členkou sborového studia Zvoneček a nyní studentkou všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě UK. V Nové Trojce vede kurz Bodystyling a Pyžámkové večírky.

 

Patricie Weinrichová
lektorka
Vystudovala Střední uměleckou školu Václava Hollara, obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Věnuje se dějinám umění, kresbě, malbě, keramice a počítačové grafice. Velmi ráda vaří a peče, čte a sleduje filmy, cestuje. Vede keramické kurzy a je grafičkou Nové Trojky.