Karin Adámková, Bc.
lektorka
Dlouholetá lektorka se věnuje programům Powerjóga, Pilates, Pilates pro pokročilé a Cvičení s fyzioterapeutkou, je také lektorkou sportovních podvečerů. Vystudovala FTVS UK, obor fyzioterapie, nyní ve svém zaměstnání pomáhá seniorům.  Má dva syny a dceru. Má ráda tvarohové koláče a Mayovky.

 

Ing. Iva Barešová
lektorka a poradkyně
Od roku 2004 účetní a ekonomka v ziskových i neziskových firmách. Odborná garantka účetních a ekonomických služeb společnosti se zvláštním zřetelem na neziskový sektor.  Jako celoživotní sportovkyně se věnuje lecčemu od míčových sportů až po vysokohorskou turistiku, léta závodně plavala za SK Slavia Praha a vedla zde deset let skupinu dětí od přípravky až do jejich dospělosti. Má dceru a dva syny. Vede kurz Light Run pro ženy, je lektorkou sportovních dopolední. Nabízí poradenství v oblasti pracovních práv a povinnosti zaměstnaného rodiče, problematice návratu do práce po RD, dávek a předpisů s tím souvisejících.

 

Anastasia Carenko
poradkyně

Psycholožka, arteterapeutka, facilitátorka. Ráda se neustále vyvíjí a získává nové zkušenosti z psychologie, aby byla pro své klienty co nejužitečnější. Je absolventkou mnoha certifikovaných školení. Klienti říkají: „Váš hlas uklidňuje. Cítíte se zcela přijatí a v bezpečí. Po konzultaci začnete měnit svůj život s vědomím, že můžete hodně.” Ráda kreslí a učí ostatní lidi intuitivnímu kreslení. Milující manželka a maminka malého synka. V Nové Trojce vede psychologické poradenství a program Batolátka pro ukrajinské rodiny.

Анастасия Царенко
Психолог, арт-терапевт, барабанний фасілітатор, тренер. Люблю постійно розвиватись та отримувати нові знання з психології, щоб бути максимально корисною для своїх клієнтів. Випускниця багатьох сертифікованих тренінгів. Клієнти говорять: “Ваш голос заспокоює. Відчуваєш повне прийняття та безпеку. Після консультацій починаєш змінювати своє життя розуміючи, що Я можу багато.”   Люблю малювати та навчати інших людей інтуїтивному малюванню. Моя енергії заряджає інших, бо я завжди знаходжусь у постійному русі. Любляча дружина та мама синочка.

 

Tereza Černá, MA
lektorka
Tereza vystudovala architekturu na Royal College of Art in London. Absolvovala pedagogickou praxi na SŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou, vedla dětské kroužky. Je sportovkyně, mj. instruktorka lyžování a snowboardingu, věnuje se i cyklistice, lezení, inline bruslím. Jejími koníčky jsou také divadlo, zpěv a umění vůbec. V Nové Trojce vede kurzy Malý architekt.

 

Mgr. Jana Češková
lektorka, poradkyně

Absolventka Pedagogické fakulty UK, obor etopedie, psychopedie, a VOŠ sociálně pedagogické. Absolventka mnoha certifikovaných školení. Pracovala jako vedoucí nízkoprahového klubu, učila na základní škole, působila jako výchovná poradkyně. Zabývá se poruchami chování, které jsou úzce propojeny s poruchami učení a prevencí rizikového chování. Nabízí pomoc při řešení nestandardních projevů chování a při krizových situacích v rodině, je i lektorkou odborných přednášek a besed. Má dva syny, mezi její koníčky patří sport a četba. 

 

Nadezhda Gracheva
lektorka
Rodačka z města Perm vystudovala Glazovský státní pedagogický institut a na UK získala nostrifikaci učitelství VVP pro střední školy pro ZŠ a SŠ – hudební výchova, hudba a zpěv. Dlouholetá učitelka hry na klavír miluje hudbu a ráda ji poctivě a důkladně předává dál jako lektorka hry na klavír v Nové Trojce.

 

Zuzana Grosmanová, Dis.
lektorka a poradkyně
Je vystudovaná fyzioterapeutka, absolventka vzdělávacích a metodických seminářů z oblasti psychomotorického vývoje a pohybových aktivit u dětí i dospělých. Vášnivá čtenářka, má ráda film a dobré jídlo.  Má dceru a syna. Je lektorka kurzu Hathajóga.

 

Mgr. Tereza Hofmanová
lektorka, poradkyně
Vystudovaná právnička pochází z Karlových Varů, ale v Praze žije již dlouho a ráda. Absolvovala programy vzdělávání v oblasti výživového poradenství. Ráda cestuje do ciziny, ale i na chalupu do Krkonoš. Miluje sport, ale i válení se s knížkou. Ráda vaří a peče. Má dceru a syna. Je poradkyní v oblasti zdravého životního stylu a výživy dětí i dospělých.

 

Ing. Tereza Horská Ph.D.
lektorka
Od dětství trávila volný čas ve skautském oddíle, kde získala zkušenosti s tábořením, prací s dětmi a také se naučila celou řadu trampských písniček zpívat a doprovázet na kytaru. Vystudovala obor Rostlinolékařství na ČZU v Praze. V posledních deseti letech nabrala zkušenosti se cvičením s nejmenšími dětmi a s vedením vlastního hudebně pohybového kroužku pro rodiče s dětmi. V Nové Trojce vede Muzicírování pro rodiče s dětmi.

 

Mgr. Vlastimil Janeček
poradce
Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval jako justiční čekatel a firemní právník. Vykonával advokátskou praxi a v současné době pracuje jako právník Ministerstva vnitra ČR. V Nové Trojce působí jako poradce v oblasti rodinného a občanského práva a vede programy zaměřené na občanské právo a finanční gramotnost.

 

Mgr. Edita Janečková
poradkyně
Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, pracovala jako advokátka v oblasti obchodního i rodinného práva. V roce 2011 absolvovala vzdělávací seminář Sociální práce s rodinou a dětmi. V roce 2012 prošla výcvikem Řešení konfliktů technikou mediace a absolvovala následný workshop Trénink mediačních modelových situací. Vede programy zaměřené na rodinné právo a mediaci. Má dceru a syna a je ředitelkou Nové Trojky.

 

Mgr. Milena Jeřábková
poradkyně
Věnuje se miminkům a jejich rodičům už od roku 2001. Věnuje se zejména vaničkováním dětí od narození do cca 9 měsíců, hravým cvičením s miminky a jejich masážemi . Přednáší o šestinedělí, přípravě na rodičovství, o psychomotorickém vývoji dětí a dalších tématech. Je poradkyně v oblasti psychomotorického vývoje dětí do 1 roku věku, kojení a péče o miminka, učí vázat šátky na nošení dětí. Píše články o mateřství do časopisu Heroine a točí (převážně) satirické skeče s tématikou těhotenství, porodu, kojení a péče o děti. V Nové Trojce vede kurz Miminka a je poradkyně pro péči o dítě v raném věku.

 

Mgr. Jana Ježková
poradkyně
Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor kulturologie, působí jako psychoterapeutka, lektorka kruhových tanců, spolupracovnice Radia 1. Pracuje v organizaci EDA. Absolvovala řadu sebepoznávacích kurzů a seminářů, je účastnicí výcviku v analytické psychologii. Působí jako poradkyně v oblasti osobnostního rozvoje a lektorka odborných přednášek a seminářů, zejména na téma komunikace v rodině. Má syna a dceru.

 

Sára Jindrová
lektorka
Vystudovala Střední Sion High School školu s pedagogickým zaměřením v Hradci Králové. Věnuje se hudbě, herectví a fotografii. Hudbě s dětmi se jako lektorka věnovala na ZUŠ i v MŠ, pořádala dětské dny s hudbou. Má ráda tanec. V Nové Trojce učí hru na kytaru a ukulele.

 

Mgr. Jana Jiroušková
lektorka
Vystudovala historii a afrikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se tradičním řemeslům. Spolupracuje na dětských představeních Divadla bez hranic. Je autorkou knih pro děti o Agátě a Kožichovi. Svůj volný čas tráví ve společnosti dvou dětí, psa, kočky, akvarijních rybek, papouška a trpělivého přítele.  Vede kurzy Ateliér výtvarných technik pro nejmenší.

 

Ing. Magdalena Klomfarová
lektorka
Přestože vystudovala ČVUT, obor měření a regulace a pracuje s počítači, její srdce je srdcem keramičky. Střední školu uměleckořemeslnou, obor umělecký keramik, dokončila v roce 2010, ale keramiku, hlavně točení na kruhu, vytváří mnohem déle. Ráda zpívá, maluje a pracuje s dětmi. Má dva dospělé syny a vnučku. Vede Keramický ateliér pro rodiče s dětmi a večerní kurz Keramika pro dospělé.

 

Mgr. Helena Kračmanová
lektorka
Rodačka z Prahy, vystudovala střední pedagogickou školu a magisterské studium andragogiky. Pohyb a hudbu měla ráda od malička, věnovala se zpěvu, hrála na flétnu a klavír, později ji oslovila jóga. Po absolvování lektorského kurzu se rozhodla pro metodiku dětské a teens jógy pod vedením Hanky Luhanové, spoluzakladatelky České asociace dětské jógy. Dětská jóga je pro ni přirozená cesta do dětské duše a úžasný prostředek, jak děti hravou a nesoutěžní formou naučit vnímat své tělo i okolí. Ráda ve svých lekcích využívá aromaterapii a hudbu. Má dva syny, svůj čas nejraději tráví s rodinou, miluje levanduli a arašídové máslo. V Nové Trojce vede kurzy Jógy pro děti a Teen jógy.

 

Martina Krajská
lektorka
Absolventka střední umělecké školy, pedagožka volného času, lektorka tanečních, výtvarných a polytechnických kurzů. Zajímá ji kultura a historie, ráda tančí a sportuje. V Nové Trojce vede kurz Malý kutil.

 

Lenka Krenková
lektorka
Vystudovala Střední pedagogickou školu a malé děti ve školce učila 21 let. Tanečnímu oboru se věnuje již od LŠU, absolvovala taneční studio Dance Perfect – Scénický tanec a další taneční kurzy a školy. Má dospělého syna. Je stabilním pilířem našeho lektorského týmu a vede kurzy Výrazový tanec I-IV a Relaxační tanec pro dospělé.

 

Ing. Lucie Křesťanová
lektorka
Absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou, podiplomní studium učitelství a kurzy keramiky pro učitele. Působí také jako redaktorka a autorka literatury pro děti. Pracuje v obecně prospěšné společnosti podporující rodiny s neslyšícími dětmi. V Nové Trojce vede čtvrteční keramické kurzy Keramika od 5 let, Keramický ateliér pro rodiče s dětmi a Keramika pro dospělé.

 

Mgr. Jolana Kurzweilová
lektorka, poradkyně
Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obory andragogika a pedagogika. Absolvovala mj. kurzy Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a rekvalifikační kurz Mediátor/mediátorka. Na Střední škole uměleckořemeslné získala výuční list v oboru umělecký keramik. Má ráda cyklistiku, knihy, výtvarné a ruční práce, jídlo a vaření. Má dospělou dceru a syna. Působí v Nové Trojce od jejích začátků, je koordinátorka kurzů a vzdělávacích programů. Vede kurzy Keramika pro děti, Keramický ateliér a Kreativ – ateliér užitého umění pro dívky.

 

Kristýna Kvapilová
lektorka
Nadšená přírodovědkyně a dokumentaristka všeho živého i neživého, fotografka, keramička. Absolventka střední školy veterinární. Zvířata a tvůrčí činnost jsou dvě hlavní témata, která se nerozlučně proplétají napříč jejím životem. Učí keramiku malé děti i dospělé, včetně práce na hrnčířském kruhu. Věnuje se zakázkové i vlastní tvorbě. Ráda cestuje a fotí krajinu cizí, ale i tu naši. Vystavovala obrazy a fotografie na různá témata. Cvičí jógu, je jí blízká východní filosofie. Ráda čte a chodí na túry. V Nové Trojce vede úterní Keramický ateliér pro rodiče s dětmi, Keramiku pro MŠ a Keramiku od 6 let. 

 

Mgr. Kristýna Malá
lektorka
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Olomouci, obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a obor Učitelství výtvarné výchovy. Při studiu působila jako lektorka dlouhodobé primární prevence v CPP Semiramis a po studiu pracovala v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež N klub – Semiramis v Nymburce. Z keramiky nejraději tvoří reliéfy, prostorové skulptury nebo točí na kruhu. Mimo lektorování keramiky se věnuje autorské ilustrační tvorbě a práci se dřevem. Ve volném čase s rodinou sportuje a poznává přírodu, s dcerou a synem zahradničí a vyrábí nábytek, který je zrovna potřeba. V Nové Trojce vede středeční keramické kurzy Keramika od 9 let, Keramický ateliér pro rodiče s dětmi a Keramika pro dospělé.

 

Ing. Věra Nováčková
lektorka, poradkyně
Vystudovala obor informatika a IT jsem věnovala velkou část svého profesního života. “Když mi dospívaly děti a vztah s mým synem s Aspergerovým syndromem, ADHD a disharmonickým vývojem se značně zhoršil, doléhaly na mě deprese a vyhoření. Pomoc jsem našla v osobním rozvoji a koučování. Přes vlastní sebepoznání jsem znovu objevila cestu k pochopení syna a zlepšení našeho vztahu.” Dnes díky osobním zkušenostem pomáhám rodičům dětí se speciálními potřebami k lepší komunikaci a spokojenosti v jejich rodině. Na konzultacích vychází z principů PCA koučování a mentoringu. V Nové Trojce působí jako poradkyně pro rodiče dětí se speciálními potřebami, zejména ADHD a poruchami autistického spektra.

 

Mgr. Markéta Pilátová
poradkyně
Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a věnuje se fyzioterapii. Specializuje se zejména na gynekologickou fyzioterapii a fyzioterapii dětí. Na terapii se snaží nahlížet z profesionálního, ale i z mateřského pohledu a vždy se snaží vyslechnout potřeby celé rodiny, protože klid a zázemí jsou základem pro jakékoliv případné cvičení. V Nové Trojce poskytuje ucelené poradenství v oblasti každodenní péče o miminko – ať už jde o psychomotorický vývoj (v jeho kvalitě i kvantitě), handling, nošení miminka nebo jeho první botičky. 

 

Tereza Schronigerová
dobrovolnice
Terezka vystudovala gymnázium a klavír, zpěv a literárně-dramatický obor na ZUŠ. Je certifikovaná instruktorka jógy, akreditovaná mediátorka a koučka.  Vedla kurzy jógy, tance a hudby v Kulturním domě Krakov, nyní je malířka na volné noze. U nás vede jako dobrovolnice kurzy Muzicírování a Tanečky.

 

Ing. Markéta Schwarzbecková
lektorka

Vystudovala VOŠ ekologickou a Českou zemědělskou univerzitu. Má dvě děti a s jejich vývojem pracuje i na svém pedagogicko-výchovném vzdělávání.  Zajímá se o fyzioterapii a je sportovní a rekondiční masérka. Ráda plave, tančí, jezdí na in-line bruslích. Vede program Školička.

 

Mgr. Lenka Sitná
mediátorka
Vystudovaná právnička zapsaná v seznamu mediátorů Vám ráda pomůže s urovnáváním sporů mezi lidmi prostřednictvím dohody. Rodinná oblast mediace je jejím hlavním zaměřením. Spolupracuje s odborníky z oboru psychologie pro možnost zjišťování názorů starších dětí nebo pro případnou pomoc pro rodiče. Informace o mediátorce a průběhu setkání – www.lenkasitna.cz.

 

Marie Sypalová
lektorka

Vystudovala pedagogické minimum. Keramika byla vždy jejím koníčkem, postupem času se začala věnovat i Tiffanyho technice. Absolvovala kurzy Netradiční výtvarné techniky a Netradiční techniky ve výtvarné výchově, akreditovaný vzdělávací kurz MŠMT s názvem Artefiletika. Vede kurz Keramika pro dospělé – plastika.

 

Mgr. Zuzana Šafářová
lektorka
Vystudovala obor Česká filologie na UP v Olomouci, pracovala v brněnské kavárně a poté zamířila do stověžaté Prahy, kde se věnuje práci v oblasti komunikace, aktuálně v neziskové organizaci. Absolvovala dva cykly ZUŠ v oborech zobcová a příčná flétna, hrála v dechovém orchestru, věnovala se i tanci. Zobcovou flétnu vyučovala v ZUŠ, kterou sama vychodila. Miluje svou rodinu, dobré jídlo, saunování, pohyb, slunce, výlety a mnoho dalšího. V Nové Trojce učí hru na flétnu.

 

Mgr. Libuše Šturcová
lektorka
Narodila se v Táboře, ale v Praze žije už skoro 20 let. Vystudovala speciální pedagogiku na UJAK. Má dceru, partnera, psa a chalupu v Lužických horách. Miluje filmy, knihy, vaření a pohyb, nejvíce běh a jógu. V Nové Trojce vede kurzy Ranní jógové protažení a úterní, středeční a čtvrteční Cvičení pro rodiče s dětmi a Sportovní školičku.

 

PhDr. Lea Tesařová
poradkyně
Vystudovala UJAK v Praze, obor andragogika se zaměřením na pedagogiku. Pracovala jako vedoucí pracoviště zabývajícího se sociálně-právní ochranou dětí a působila jako metodik rodinné politiky. Nabízí poradenství v těchto oblastech – vztahy mezi rodiči, rodiči a dětmi, řešení výchovných nebo jiných problémů, úprava poměrů nezletilých dětí, možnosti sociálního zabezpečení.

 

Jan Ruben Tongiani
lektor
Je absolvent Waldorfského lycea, klavíru na ZUŠ a student FF UK oboru Italianistika. Věnuje se alternativnímu rocku s kapelou Neue Welt a kromě klavíru ovládá i hru na flétnu a na kytaru. Jeho zájmy jsou všestranné, kromě skládání autorské hudby také maluje, působil jako kurátor výstav a věnuje se thajskému boxu. V Nové Trojce učí hru na klavír, flétnu a kytaru.

 

Lukáš Velemínský
lektor
Hudbě se začal věnovat asi v 5 letech, kdy začal chodit na klavír na ZUŠ, později začal hrát i na kytaru. Studoval klavír na Gymnáziu a Hudební Škole hl. m. Prahy, nyní studuje VŠ. Od dětství ho baví psát písně a má rád rock. Hraje v několika kapelách různých žánrů. Vede kurz Kytara.

 

MUDr. Vít Vokrouhlík
lektor, poradce
Absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Má atestaci ze všeobecného lékařství a provozuje soukromou lékařskou praxi. Zabývá se též čínskou medicínou (akupunktura). Je nadšeným hudebníkem a sportovcem. Říká se o něm, že není nikdy unavený. Je nápaditý (tréninky jsou zábavné), přiměřeně opatrný (případné zraněné by musel převzít do péče) a dostatečně citlivý (ví, že začátky jsou těžké a je potřeba přidávat postupně). Rád cestuje, lyžuje, plave v čem se dá, chodí do sauny a kryokomory, hraje v kapele na saxofon, skvěle griluje. Je otcem tří dcer. S Novou Trojkou je spojen též jako dlouholetý dobrovolník. Je lektorem Bootcampu a poradcem v podpůrné skupině Nemocné dítě v rodině.

 

Kateřina Vokrouhlíková
lektorka
Sport a hudba je už od malička nedílnou součástí Kátina života. Střídat piano, flétnu, klarinet s posilovacími pomůckami je pro ni zárukou nikdy nekončícího pocitu štěstí. Je absoloventkou hudebního Gymnázia a Hudební školy hl. Města Prahy, dlouholetou členkou sborového studia Zvoneček a nyní studentkou všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě UK. V Nové Trojce vede kurz Bodystyling a Pyžámkové večírky.

 

Magdaléna Zahajská
lektorka
Vystudovala gymnázium, výtvarný obor na ZUŠ (pedagog akademický sochař Juraj Sapara), biokybernetiku na technické univerzitě v Bratislavě zároveň s dvouletým doplňkovým studiem pedagogiky. Po letech strávených programováním na projektech v IT firmách, nad čísly daňových evidencí, překlady a korekturami knih pro děti, nepřetržitou péčí o rodinu, přidává svému životu další rozměr lektorováním kroužku Keramiky pro nejmenší a Školičky. K dětem přistupuje s empatií, respektem, dává prostor jejich přirozenému projevu, fantazii a kreativitě. V magickém světě malých dětí je možné všechno, proto se prosím nedivte, když dítě přinese z kroužku modrou vránu, fialového slona anebo žlutého ledního medvěda :-).