Karin Adámková, Bc.
lektorka
Dlouholetá lektorka se věnuje programům Powerjóga, Pilates, Pilates pro pokročilé a Cvičení s fyzioterapeutkou, je také lektorkou sportovních dopolední. Vystudovala FTVS UK, obor fyzioterapie, nyní ve svém zaměstnání pomáhá seniorům.  Má dva syny a dceru. Má ráda tvarohové koláče a Mayovky.

 

Mgr. Lenka Arimiyawu
poradkyně
Vystudovala fyzioterapii na 2. lékařské fakultě UK, praxi provozovala v CKP Dobřichovice a v ordinacích Mgr. A. Votavové a MUDr. M. Dlouhého. Byla také vedoucí skautů, nyní se věnuje kromě práce fyzioterapeutky svým třem dětem. Nabízí poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí do jednoho roku.

 

Ing. Iva Barešová
lektorka a poradkyně
Od roku 2004 účetní a ekonomka v ziskových i neziskových firmách. Odborná garantka účetních a ekonomických služeb společnosti se zvláštním zřetelem na neziskový sektor.  Jako celoživotní sportovkyně se věnuje lecčemu od míčových sportů až po vysokohorskou turistiku, léta závodně plavala za SK Slavia Praha a vedla zde deset let skupinu dětí od přípravky až do jejich dospělosti. Má dceru a neposedná klučičí dvojčata. Vede kurz Light Run pro ženy, je lektorkou sportovních dopolední. Nabízí poradenství v oblasti pracovních práv a povinnosti zaměstnaného rodiče, problematice návratu do práce po RD, dávek a předpisů s tím souvisejících.

 

Lukáš Borik
lektor
Lukáš vystudoval Vyšší odbornou školu umění ve Zlíně a opustil ji jako herec. Před tím studoval  Střední odbornou školu v Uherském Hradišti a odešel z ní jako truhlář. Jako malý se ve všem vrtal, rozebíral, „opravoval“ a stloukal u dědy na zahrádce různé kousky dřeva, ze kterých stavěl lodičky nebo domečky. Vyrůstal na vesnici na baráku, takže musel doma s lecčím pomáhat a stavět. Jako umělec rád tvoří a jako truhlář a kluk z vesnice ví, jak na to. Můžete ho vidět například v divadle Semafor nebo Černém divadle Jiřího Srnce, je členem Losers Cirque company a občas je k vidění v televizi. V nové Trojce vede kurz Malý kutil.

 

MgA. Kateřina Burgertová
lektorka
Výtvarná umělkyně, absolventka Fakulty výtvarných umění v Brně. Pedagogice se věnuje od dob studií na VŠ. Miluje malbu a kresbu, pobyt v přírodě a svého syna Františka. V Nové Trojce nově vede Ateliér uměleckých technik.

 

Mgr. Jana Češková
lektorka, poradkyně

Absolventka Pedagogické fakulty UK, obor etopedie, psychopedie, a VOŠ sociálně pedagogické. Absolventka mnoha certifikovaných školení. Pracovala jako vedoucí nízkoprahového klubu, učila na základní škole, působila jako výchovná poradkyně. Zabývá se poruchami chování, které jsou úzce propojeny s poruchami učení a prevencí rizikového chování. Nabízí pomoc při řešení nestandardních projevů chování a při krizových situacích v rodině, je i lektorkou odborných přednášek a besed. Má dva syny, mezi její koníčky patří sport a četba. 

 

Zuzana Grosmanová (Sadílková), Dis.
lektorka a poradkyně
Je vystudovaná fyzioterapeutka, absolventka vzdělávacích a metodických seminářů z oblasti psychomotorického vývoje a pohybových aktivit u dětí i dospělých. Vášnivá čtenářka, má ráda film a dobré jídlo.  Má dvě dospívající děti. Je lektorka kurzů Pilates, Jogalates, Miminka, Cvičení pro rodiče s dětmi, Jóga pro děti, Jóga pro pokročilé od 12 let, Kondiční cvičení pro seniory a Bootcamp. Působí jako poradkyně v oblasti psychomotorického vývoje dětí.

 

Ing. Petr Hájek
lektor
Petr Hájek je absolvent obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické a mimo práce obchodního referenta ve strojírenském zahraničním obchodu prošel dlouholetou praxí programátora. Nyní je v penzi a věnuje se dlouhodobě práci s dětmi. S Novou Trojkou spolupracuje již 13 let v různých kurzech pro děti: Chytré hlavičky, Hrajeme si s dědou Petrem, Odpoledne s dědou Petrem, Chci si zlepšit prospěch. Nyní vede kurz Malý technik.

 

Ing. Ludmila Hájková
poradkyně
Vystudovala VŠE v Praze a pracovala celý život v ekonomické sféře. Jako plánovačka či v oblasti tvorby cen v PZO Artia. Od roku 1993 do roku 2011 pracovala na finančním úřadě. Zabývala se daněmi fyzických i právnických osob. Nabízí poradenství v oblasti daní, pracovněprávních předpisů, mezd a nároků a povinností při nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou i při opětovném návratu do práce.

 

Mgr. Tereza Hofmanová
lektorka, poradkyně
Vystudovaná právnička pochází z Karlových Varů, ale v Praze žije již dlouho a ráda. Absolvovala programy vzdělávání v oblasti výživového poradenství. Ráda cestuje do ciziny, ale i na chalupu do Krkonoš. Miluje sport, ale i válení se s knížkou. Ráda vaří a peče. Má jednu dceru. Vede kurzy Bodystyling – mix, Bodystyling – klasik a je lektorkou sportovních dopolední. Je poradkyní v oblasti zdravého životního stylu a výživy dětí i dospělých.

 

Ing. Tereza Horská Ph.D.
lektorka
Od dětství trávila volný čas ve skautském oddíle, kde získala zkušenosti s tábořením, prací s dětmi a také se naučila celou řadu trampských písniček zpívat a doprovázet na kytaru. Vystudovala obor Rostlinolékařství na ČZU v Praze. V posledních deseti letech nabrala zkušenosti se cvičením s nejmenšími dětmi a s vedením vlastního hudebně pohybového kroužku pro rodiče s dětmi. V Nové Trojce vede Muzicírování pro rodiče s dětmi.

 

Mgr. Vlastimil Janeček
poradce
Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval jako justiční čekatel a firemní právník. Vykonával advokátskou praxi a v současné době pracuje jako právník Ministerstva vnitra ČR. V Nové Trojce působí jako poradce v oblasti rodinného a občanského práva a vede programy zaměřené na občanské právo a finanční gramotnost.

 

Mgr. Edita Janečková
poradkyně
Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, pracovala jako advokátka v oblasti obchodního i rodinného práva. V roce 2011 absolvovala vzdělávací seminář Sociální práce s rodinou a dětmi. V roce 2012 prošla výcvikem Řešení konfliktů technikou mediace a absolvovala následný workshop Trénink mediačních modelových situací. Vede programy zaměřené na rodinné právo a mediaci. Je ředitelkou Nové Trojky.

 

Mgr. Jana Ježková
poradkyně
Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor kulturologie, působí jako psychoterapeutka, lektorka kruhových tanců, spolupracovnice Radia 1. Absolvovala řadu sebepoznávacích kurzů a seminářů, je účastnicí výcviku v analytické psychologii. Působí jako poradkyně v oblasti osobnostního rozvoje a lektorka odborných přednášek a seminářů, zejména na téma komunikace v rodině. Má syna a dceru.

 

Mgr. Jana Jiroušková
lektorka

Vystudovala historii a afrikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se tradičním řemeslům. Spolupracuje na dětských představeních Divadla bez hranic. Je autorkou knih pro děti o Agátě a Kožichovi. Svůj volný čas tráví ve společnosti dvou dětí, psa, kočky, akvarijních rybek, papouška a trpělivého přítele.  Vede kurzy Čárytužka a Ateliér výtvarných technik pro nejmenší.

 

Tereza Klabochová
lektorka
Studentka Pražské konzervatoře, v NOVÉ TROJCE učí hru na flétnu. 

 

Ing. Magdalena Klomfarová
lektorka
Přestože vystudovala ČVUT, obor měření a regulace a pracuje s počítači, její srdce je srdcem keramičky. Střední školu uměleckořemeslnou, obor umělecký keramik, dokončila v roce 2010, ale keramiku, hlavně točení na kruhu, vytváří mnohem déle. Ráda zpívá, maluje a pracuje s dětmi. Má dva dospělé syny a vnučku. Vede Keramický ateliér pro rodiče s dětmi a večerní kurz Užitá keramika pro dospělé.

 

Mgr. Michaela Kocvelda Dis.
poradkyně
Psychoterapeutka a koučka. Tvoří a lektoruje workshopy zaměřené na relaxaci a meditaci, psychohygienu, syndrom vyhoření, vybrané oblasti sociální práce a psychologie. Má ráda tanec, hudbu a cestování a především svého muže a malou dceru. 

 

Helena Kovářová
lektorka
Vystudovala potravinářské učiliště, následně vystudovala ekonomické školu a udělala si kurz péče o děti do 2 let. Zajímá se o památky v České republice, které ráda navštěvuje. Je vášnivou čtenářkou. Má dvě děti a ráda s nimi jezdí po vlastech českých. V Komunitním centru Žižkov vede čtvrteční Předškolní klub.

 

Lenka Krenková
lektorka
Vystudovala Střední pedagogickou školu a malé děti ve školce učila 21 let. Tanečnímu oboru se věnuje již od LŠU, absolvovala taneční studio Dance Perfect – Scénický tanec a další taneční kurzy a školy. Má dospělého syna. Je stabilním pilířem našeho lektorského týmu a vede kurzy Výrazový tanec I-IV a Relaxační tanec pro dospělé.

 

Mgr. Jolana Kurzweilová
lektorka, poradkyně
Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obory andragogika a pedagogika. Absolvovala mj. kurzy Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a rekvalifikační kurz Mediátor/mediátorka. Na Střední škole uměleckořemeslné získala výuční list v oboru umělecký keramik. Má ráda cyklistiku, knihy, výtvarné a ruční práce, jídlo a vaření. Má dospělou dceru a syna. Působí v Nové Trojce od jejích začátků, je koordinátorka kurzů a vzdělávacích programů. Vede kurzy Keramika pro pokročilé, Kreativ – ateliér užitého umění pro dívky a Malý šéfkuchař a poradnu v oblasti výchovy dětí.

 

Ing. Věra Nováčková
lektorka, poradkyně
Vystudovala obor informatika a IT jsem věnovala velkou část svého profesního života. „Když mi dospívaly děti a vztah s mým synem s Aspergerovým syndromem, ADHD a disharmonickým vývojem se značně zhoršil, doléhaly na mě deprese a vyhoření. Pomoc jsem našla v osobním rozvoji a koučování. Přes vlastní sebepoznání jsem znovu objevila cestu k pochopení syna a zlepšení našeho vztahu.“ Dnes díky osobním zkušenostem pomáhám rodičům dětí se speciálními potřebami k lepší komunikaci a spokojenosti v jejich rodině. Na konzultacích vychází z principů PCA koučování a mentoringu. V Nové Trojce působí jako poradkyně pro rodiče dětí se speciálními potřebami, zejména ADHD a poruchami autistického spektra.

 

Anna Rebeka Pexová
lektorka
Hudba je neodmyslitelnou součástí jejího života, na klavír hraje už od pěti let. Chodila  na osmileté hudební gymnázium, nyní je studentkou třetího ročníku umělecké a reklamní střední školy. Ve svém volném čase se věnuje převážně sportu a kamarádům. Relaxuje při vaření a pečení, miluje také cestování, věnuje se proto i cizím jazykům. Vede kurz Klavír. 

 

Marika Pithartová, DiS.
poradkyně
Absolvovala Vyšší odbornou školu zdravotní a pracovala jako zdravotní sestra na interním JIP. Prošla specializačním studiem Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitační a intenzivní péči. Absolvovala kurz pro laktační poradkyně-zdravotnice a pro lektorky kurzů nošení dětí v šátku. Má certifikáty kurzů Respektovat a být respektován a Znakování s miminky. Má dlouhodobé zkušenosti s nošením dětí v šátku a aplikací bezplenkové metody. Jako poradkyně nabízí pomoc při řešení problémů s kojením, péčí o miminko a nošení dětí v šátku.

 

Leona Poletínová, DiS.
poradkyně
Diplomovaná sociální pracovnice, absolventka Sociálně právní akademie a Vyšší odborné školy, obor sociálně právní činnost. Pracuje jako konzultantka telefonické Linky bezpečí, byla koordinátorkou Mateřského a otcovského centra Nové Trojky v letech 2007- 2009. V Nové trojce nyní působí jako konzultantka krizové linky, poradkyně v oblasti krizového poradenství a lektorka programu Krizová intervence. Maminka tří synů.

 

Ing. Kamila Rejmanová
lektorka
Je absolventkou VŠCHT v Praze. Celý život ji provází hudba, 7 let hraní na klavír, zpívání ve sboru, v dospívání přibyla kytara a zobcová flétna, později ukulele. Je aktivní hráčkou v souboru historické hudby SoliDeo. Než se přestěhovala do Prahy, vedla hudební kroužky a učila děti na flétnu, ukulele a kytaru v Děčíně. Je maminkou jednoho puberťáka. Kromě hudby ráda fotografuje a jezdí na koloběžce. V Nové Trojce učí hru na kytaru a ukulele, jehož je velkou propagátorkou.

 

Ing. Arch. Petr Schwarzbeck
lektor

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT. Jeho tvorba je celoživotně ovlivněná výukou akademického malíře Arnolda Richtera. Od roku 2009 je jeden z jednatelů a hlavní architekt studia BLACKBACK s.r.o. Má rád umění, malování, hudbu i sport. Má rád kapely typu Pearl Jam, saunování a zahradničení. Je tatínkem dcery a syna. Vede kurz Malý architekt.

 

Ing. Markéta Schwarzbecková
lektorka

Vystudovala VOŠ ekologickou a Českou zemědělskou univerzitu. Má dvě děti a s jejich vývojem pracuje i na svém pedagogicko-výchovném vzdělávání.  Zajímá se o fyzioterapii a je sportovní a rekondiční masérka. Ráda plave, tančí, jezdí na in-line bruslích. Je součástí realizačního týmu a vede kurzy Sportovní školička, Sportovní trénink pro kluky a holky, Tanečky, Školička a Klub předškolních dětí v Komunitním centru Žižkov.

 

Mgr. Lenka Sitná
mediátorka

Vystudovaná právnička zapsaná v seznamu mediátorů Vám ráda pomůže s urovnáváním sporů mezi lidmi prostřednictvím dohody. Rodinná oblast mediace je jejím hlavním zaměřením. Spolupracuje s odborníky z oboru psychologie pro možnost zjišťování názorů starších dětí nebo pro případnou pomoc pro rodiče. Informace o mediátorce a průběhu setkání – www.lenkasitna.cz.

 

Marie Sypalová
lektorka

Vystudovala pedagogické minimum. Keramika byla vždy jejím koníčkem, postupem času se začala věnovat i Tiffanyho technice. Absolvovala kurzy Netradiční výtvarné techniky a Netradiční techniky ve výtvarné výchově, akreditovaný vzdělávací kurz MŠMT s názvem Artefiletika. Vede kurz Keramika pro dospělé – plastika.

 

PhDr. Lea Tesařová
poradkyně

Vystudovala UJAK v Praze, obor andragogika se zaměřením na pedagogiku. Pracovala jako vedoucí pracoviště zabývajícího se sociálně-právní ochranou dětí a působila jako metodik rodinné politiky. Nabízí poradenství v těchto oblastech – vztahy mezi rodiči, rodiči a dětmi, řešení výchovných nebo jiných problémů, úprava poměrů nezletilých dětí, možnostech sociálního zabezpečení.

 

Lukáš Velemínský
lektor
Hudbě se začal věnovat asi v 5 letech, kdy začal chodit na klavír na ZUŠ, později začal hrát i na kytaru. Studoval klavír na Gymnáziu a Hudební Škole hl. m. Prahy. Od dětství ho baví psát písně a má rád rock. Hraje v několika kapelách různých žánrů. Vede kurz Kytara.

 

MUDr. Vít Vokrouhlík
lektor, poradce
Absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Má atestaci ze všeobecného lékařství a provozuje soukromou lékařskou praxi. Zabývá se též čínskou medicínou (akupunktura). Je nadšeným hudebníkem a sportovcem. Říká se o něm, že není nikdy unavený. Je nápaditý (tréninky jsou zábavné), přiměřeně opatrný (případné zraněné by musel převzít do péče) a dostatečně citlivý (ví, že začátky jsou těžké a je potřeba přidávat postupně). Rád cestuje, lyžuje, plave v čem se dá, chodí do sauny a kryokomory, hraje v kapele na saxofon, skvěle griluje. Je otcem tří dcer. S Novou Trojkou je spojen též jako dlouholetý dobrovolník. Je lektorem Bootcampu a poradcem v podpůrné skupině Nemocné dítě v rodině.

 

Anna Vokrouhlíková
lektorka

Anička je studentkou všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nadšená hudebnice a sportovkyně. Hudba ji provází již od brzkého věku, od 3 let je členkou sborového studia Zvoneček. Intenzivně jsem se věnovala hudbě při svém studiu na Gymnáziu a Hudební škole hl. Města Prahy, kde jejím hlavním oborem byla hra na klarinet. Zpěv, hra na klarinet, či klavír je pro ni koníčkem na celý život. V Nové Trojce vede kurz Klavír.

 

Kateřina Vokrouhlíková
lektorka
Sport a hudba je už od malička nedílnou součástí Kátina života. Střídat piano, flétnu, klarinet s posilovacími pomůckami je pro ni zárukou nikdy nekončícího pocitu štěstí. Je absoloventkou hudebního Gymnázia a Hudební školy hl. Města Prahy, dlouholetou členkou sborového studia Zvoneček a nyní studentkou všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě UK. V Nové Trojce vedu kurzy Flétna a Bodystyling.

 

Patricie Weinrichová
lektorka
Vystudovala Střední uměleckou školu Václava Hollara, obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Věnuje se dějinám umění, kresbě, malbě, keramice a počítačové grafice. Velmi ráda vaří a peče, čte a sleduje filmy, cestuje. Vede keramické kurzy pro děti, dospělé i rodiče s dětmi. Je také vynikající správkyní keramické dílny a nyní i grafičkou Nové Trojky.