Smyslohraní pro děti 3-5 let

V kurzu SMYSLOHRANÍ si děti užijí to, co doma obvykle nemají: písek, vodu, hlínu – a to všemi smysly. Cílem kurzu je upevnit v dětech touhu po objevování a učení, rozvoj zručnosti a samostatnosti. Naučí se spolupracovat v kolektivu, rozvinou svou kreativitu a komunikaci. Rozšíří si povědomí o světě a naučí se o souvztažnosti jednotlivých jevů.

Zájemce si může kurz vyzkoušet v ukázkové lekci, kterou si lze domluvit osobně s koordinátorkou kurzů.

Koordinátorka kurzu: Jolana Kurzweilová, tel.: 603 416 724.