Ranní jógové protažení

V kurzu se seznámíte jak s klasickým, tradičním jógovým systémem. Jehož podstatou je vědomé dýchání (ovládání dechu), ásany (pozice těla) a zklidnění mysli, tak i s dynamičtějšími prvky jógy. Základem vždy zůstává dýchání, soustředění, cílený pohyb a relaxace vedou ke zlepšení zdraví a získání i upevnění vnitřní spokojenosti.

Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí dopřát svému tělu i duši posílení i odpočinek.