Miminka III

MIMINKA III jsou programem pro děti od 9 měsíců v doprovodu rodičů, který je zaměřený především na spolupráci rodič – dítě. Program miminek je přizpůsoben věku a dovednostem dětí. Snažíme se podporovhttps://nova-trojka.webooker.eu/Courses/Register/99710?returnUrl=Courses&tabName=detailat především správný psychomotorický rozvoj miminek a cvičení probíhá formou hry s říkankami a písničkami.

Rodiče mohou využít navazující odborné poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí do 1 roku a v oblasti laktace a nošení dětí v šátku.