Miminka I (nelezoucí)

MIMINKA jsou programem pro děti od 3 do 18 měsíců v doprovodu rodičů. Program je přizpůsoben věku a dovednostem dětí. Podporuje především správný psychomotorický vývoj miminek a rozvíjí vztah a komunikace rodiče s dítětem. Jde o promyšlený systém aktivit (her, pohybu, říkanek apod.), které si užívají miminko a maminka či tatínek společně. Aktivity jsou řízené zkušenou lektorkou a jsou přizpůsobeny aktuální skladbě dětí, jejich věku a potřebám. Hodiny mají zážitkový charakter a kromě upevnění vztahu mezi rodičem a dítětem se v nich rozvíjejí pohybové i kognitivní schopnosti dětí a schopnost rodičů svému miminku porozumět a cíleně se mu věnovat.

Zájemce si může kurz vyzkoušet v ukázkové lekci, kterou si lze domluvit osobně s koordinátorkou kurzů.

Koordinátorka kurzu: Helena Kovářová, tel.: 774 644 974.

Každý měsíc se po kurzu můžete v malé herně setkat s Markétou Pilátovou, poradkyní v oblasti psychomotorického vývoje dítěte do 1 roku.

Náhradní hodiny bude možné vybírat 1 x za měsíc ve středu – hodina bude vždy vypsána v náhradovém systému.