Děti s poruchami autistického spektra nebo třeba jen s výraznější ADHD mají své velmi specifické potřeby a rodiče jsou často jejich jediný záchytný bod. Své potřeby a psychické i fyzické hranice ale mají právě i rodiče těchto dětí.  Najít cestu sám k sobě i ke svému dítěti pomáhá koučka Ing. Věra Nováčková.