Identifikování a náprava problémů dětí v oblasti chování a školních problémů. Jak zvládat školní povinnosti, komunikaci se školou i s dítětem, jak prakticky řešit různé dys-poruchy a  nestandardní problémy s chováním dětí, vše s ohledem na vývojová specifika různých věkových skupin dětí. Konzultace v poradně “Poruchy učení a chování” poskytuje etopedka Mgr. Jana Češková.