Muzicírování pro rodiče s dětmi 1,5-3 roky

  • Lektorka: Tereza Horská
  • čas: pondělí 11.15-12.00
  • cena: 2.040 Kč nebo 150 Kč/lekce
  • věk: 1,5-3 roky
  • online rezervace

Budeme se pomocí hudby a hudebních nástrojů učit komunikaci s okolím. A rodiče rozhodně nenecháme stranou- vždyť různé popěvky, či údery do znělých nástrojů jsou formou rané komunikace s našimi nejbližšími.

Jak se můžeme pomocí hudby pozdravit či rozloučit? Anebo si zahrát na hledání pokladu?  A na co všechno se vlastně dá hrát?