Keramika pro nejmenší

  • Lektorka: 
  • čas: pondělí 15.50-16.50
  • věk: 3+
  • cena lekce: 130 Kč při zakoupení celého kurzu, možnost zakoupení permanentky či jednorázového vstupu
  • více informací a online registrace

V kurzu  se děti seznámí s keramickou hlínou a jejími možnostmi. Procvičí si jemnou motoriku, naučí se trpělivosti i prostorové představivosti a budou rozvíjet výtvarné cítění. Naučí se modelovat, spojovat pomocí šlikru, tvarovat, vydlabávat, zdobit nástroji i barvou. Seznámí se s různými druhy hlíny i pomocných materiálů, poznají, jak se chová hlína v peci, co je to glazura a nakonec si odnesou vlastní výrobek. Kurz je vhodný pro děti, které rády tvoří a nebojí se práce.

Zájemce si může kurz vyzkoušet v ukázkové lekci, kterou si lze domluvit osobně s koordinátorkou kurzů.

Koordinátorka kurzu: Jolana Kurzweilová, tel.: 603 416 724.