Keramika pro nejmenší

  • Lektorka: Patricie Weinrichová
  • čas: pondělí 16.00-17.00
  • věk: 3+
  • cena lekce: 105 Kč při zakoupení celého kurzu, 120 Kč  při zakoupení permanentky, 135 jednorázový vstup
  • online rezervace

V kurzu KERAMIKA PRO NEJMENŠÍ se děti seznámí s keramickou hlínou a jejími možnostmi. Procvičí si jemnou motoriku, naučí se trpělivosti, potrénují prostorovou představivost a budou tříbit výtvarné cítění.

Děti se naučí modelovat, spojovat pomocí šlikru, tvarovat, vydlabávat, zdobit nástroji i barvou. Seznámí se s různými druhy hlíny i pomocných materiálů, poznají, co udělá hlína i glazura v peci a navrch si odnesou krásný i užitečný výrobek.