Keramika od 7 let

  • Lektorka: Kristýna Kvapilová
  • čas: úterý 14.30-16.00
  • věk: 7+
  • cena lekce: 180 Kč při zakoupení celého kurzu, možnost zakoupení permanentky či jednorázového vstupu
  • více informací a online registrace

V kurzu KERAMIKA OD 7 LET se děti seznámí s keramickou hlínou a jejími možnostmi. Procvičí si jemnou motoriku, naučí se trpělivosti i prostorové představivosti a budou rozvíjet výtvarné cítění. Děti se naučí modelovat, spojovat pomocí šlikru, tvarovat, vydlabávat, zdobit  nástroji i barvou. Seznámí se s různými druhy hlíny i pomocných materiálů, poznají, co udělá hlína i glazura v peci a navrch si odnesou krásný i užitečný výrobek.

Kurz je vhodný pro děti, které rády tvoří a nebojí se práce.

Zájemce si může kurz vyzkoušet v ukázkové lekci, kterou si lze domluvit osobně s koordinátorkou kurzů.

Koordinátorka kurzu: Jolana Kurzweilová, tel.: 603 416 724.