Keramika od 7 let

  • Lektorka: Patricie Weinrichová
  • čas: úterý 14.30-16.00
  • věk: 7+
  • cena lekce: 150 Kč při zakoupení celého kurzu, 170 Kč  při zakoupení permanentky, 190 jednorázový vstup
  • online rezervace

V kurzu KERAMIKA od 7 let budou děti pracovat s keramickou hlínou a vyzkouší si, jaké možnosti skýtá. Procvičí si jemnou motoriku, naučí se trpělivosti, potrénují prostorovou představivost a budou tříbit výtvarné cítění.

Děti se naučí modelovat, spojovat, tvarovat, vydlabávat, zdobit nástroji i barvou. Seznámí se s různými druhy hlíny i pomocných materiálů, poznají, co udělá hlína i glazura v peci a navrch si odnesou krásný i užitečný výrobek. Oproti kurzu KERAMIKA od 7 let se děti naučí další nové techniky, vytvoří si vlastní výtvarné návrhy, na díle mohou pracovat i více lekcí, důraz je kladen na pečlivost a  základy dobrého řemeslného zpracování výrobku.