Batolátka UA

Dopolední program BATOLÁTKA UA je určený dětem od 2 let s doprovodem rodičů a je veden v ukrajinštině. Program je zaměřený hlavně na rozvoj pohybu, řeči, jemné motoriky. To vše formou her, říkanek, písniček, tanečků či výtvarného tvoření.

 

Ранкова програма BATOLÁTKA UA розрахована на дітей від 2 років у супроводі батьків і ведеться українською мовою. Програма в основному спрямована на розвиток рухів, мовлення та дрібної моторики. Усе це у формі ігор, потішок, пісень, танців чи творчості.