Oslavy mateřství sahají hluboko do minulosti. Řekové slavili svátek plodnosti a matek a  uctívali bohyni Kybelé, matku bohů. Římané zase první březnový den slavili Matronalie, den zasvěcený bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen a nastávajících matek. 

Od 16. stolení se slavila Mateřská neděle v Anglii, čtvrtou neděli od začátku půstu. Chudí lidé, sloužící daleko do svého domova, dostávali ten den volno, aby mohli navštívit kostel v místě, odkud pocházeli, kde tedy žily jejich matky. Cestou trhali květiny, kterými kostel zdobili – nebo je dávali právě svým matkám. 

S myšlenkou ustavit oficiální „Den matek“ přišla jako první americká básnířka a sociální aktivistka Julia Ward Howe, matka šesti dětí. Usilovala o zrušení otroctví a později se zaměřila na práva žen a na mírové hnutí. Byla přesvědčena, že ženy jsou spoluodpovědné za směřování společnosti i na politické úrovni. Její návrh z roku 1872 na zavedení Dne matek za mír sice nebyl úspěšný, začátek to byl ale dobrý.

První oficiální oslavu Dne matek vyhlásil v USA prezident Woodrow Wilson. Iniciátorkou byla Anna Maria Jarvisová. Její matka, Anna Reeves Jarvisová se angažovala v mírovém hnutí během občanské války a mimo jiné ošetřovala vojáky obou znepřátelených stran. Byla také zakladatelkou spolků, které se zabývaly zlepšováním hygieny a veřejného zdraví.  Její dcera přišla v roce 1906  s myšlenkou, aby se „Svátek matek“ slavil každoročně a mezinárodně na památku její matky i všech matek, které jsou těmi, kdo „pro nás udělal více, než kdokoli jiný na celém světě“. A nyní už tento nápad nezapadl, první oficiální oslava Dne matek v USA proběhla druhou květnovou neděli roku 1914 a od té doby každý rok. 

U nás slavíme Den matek podle amerického vzoru také druhou květnovou neděli, a to už od roku 1923. Jak jinak, když jeho velkou propagátorkou byla Alice Masarykové, dcera prvního československého prezidenta. I když byl dlouhá léta opomíjen a nahrazován Dnem žen, jeho sláva se vrátila a druhá květnová neděle zase patří mámám.

KDY JE DEN MATEK?

Tradičně se den matek slaví druhou květnovou neděli. Letos to připadá na 9. května. V tento den se den matek masivně slaví v USA, v Kanadě, v řadě zemí Evropské unie a také v České republice a na Slovensku.

Den matek po celém světě:

  • 14. února 2021 (druhou únorovou neděli): Norsko,
  • 8. března (jako MDŽ): Rusko a další státy bývalého sovětského bloku, jako například Bulharsko a Rumunsko,
  • 14. března 2021 (čtvrtou postní neděli): Velká Británie a Irsko,
  • 21. března (den jarní rovnodennosti): arabské státy v severní Africe a na Blízkém východě,
  • 2. května 2021 (první květnová neděle): Maďarsko, Portugalsko, Španělsko a další,
  • 9. května 2021 (druhá květnová neděle): většina států světa, včetně USA. Česka a Slovenska,
  • 30. května 2021 (jako pátou květnovou nebo první červnovou neděli): Švédsko, Francie a některé další frankofonní země,
  • další různá data mají různé země po celém světě.