Očekávání od rodičovství mohou být jiná, než jak je zažíváme.

  • Zvládáme to?
  • Jsme dost dobří?
  • Děláme to správně?
  • Neměli bychom se cítit jinak?
  • Proč si připadáme osamělí?
  • Co s naším vztahem, už není takový, jako dřív?

Může se toho objevit mnoho dalšího, když se staneme rodiči. A nezáleží přitom na tom, jestli se jedná o biologické nebo osvojené dítě. Prostě toho na nás někdy může být moc.

Nabízím terapeutický prostor ke sdílení vašich obav a myšlenek, případně i na zcela jinou než rodičovskou zakázku. V době terapie lze po předchozí domluvě využít i hlídání dětí.

Na koho se můžete obrátit:
Mgr. Josefina Vondrušková, 605 187 464, jo.vondruskova@seznam.cz

Cena je 1.000 Kč za setkání + 80Kč za využití herny s hlídací tetou (hernu je možné využít po celé dopoledne od 9 do 12 hod). V odůvodněných případech je možná individuální dohoda o ceně, informujte se na tel. 603 416 724.

Mgr. Josefina Vondrušková
Profesně jsem se věnovala sociální práci a pedagogické činnosti. Několik let jsem vedla lesní školku a jiné aktivity pro rodiny. Následně jsem se profilovala jako poradce pro rodinu v oblasti náhradní rodinné péče. Mnohaletá práce s raným traumatem, vzpomínkami na dětství s klienty a s rodinnými systémemy mě nasměrovala do terapeutických vod. Ve své terapeutické praxi vycházím z Gestalt terapie, v oblasti náhradní rodinné péče pak z Terapeutického rodičovství a Diadické vývojové psychoterapie. S rodinami i v individuální terapii pracuji jako průvodce. Klienty podporuji, někdy koriguji, jindy motivuji, pomáhám jim se orientovat často v náročném terénu jejich životů, ale především naslouchám. Jako svůj zdroj energie a spojence vnímám přírodu, proto při skupinové i individuální práci ráda vyrážím do přírody.