Mgr. Edita Janečková Ředitelka, koordinátorka projektu Poradenství a mediace

Tel.: 777 650 759, mail: edita.janeckova@novatrojka.cz
Edita je absolventka Právnické fakulty UK, do Nové Trojky chodí od roku 2006, je členkou rady spolku Nová Trojka, matkou dvou dětí.
„Souzním s myšlenkou budování komunity, která dokáže podporovat a pomáhat. Baví  vkládat energii do místa, kde žiji se svojí rodinou. Nová Trojka mi prostě dává smysl…“

Ing. Václava Nováková Statutární zástupkyně, předsedkyně spolku

Vendula je absolventka VŠE, obor mezinárodní vztahy, v Nové Trojce od roku 2002, členka rady spolku Nová Trojka a od listopadu 2009 statutární zástupkyně, matka dvou dětí.

Mgr. Jolana Kurzweilová Koordinátorka kurzů a vzdělávání, projektu Podpora rodičů samoživitelů

Tel.: 603 416 724, mail: jolana.kurzweilova@novatrojka.cz
Jolana je absolventka FF UK v Praze, obor andragogika a pedagogika, v Nové Trojce působí od roku 2002, je členkou rady spolku Nová Trojka a matkou dvou dětí.
“Šest (a někdy i víc) ženských v jedné mrňavé kanceláři. A nejenže se nepoperou, ale společně budují opravdové, užitečné komunitní centrum, kde se lidé scházejí, pomáhají si a cítí se dobře. A já se cítím dobře tam, kde jde lidem o víc, než jen o sebe.”

Helena Kovářová Koordinátorka projektu Všichni spolu a dobrovolníků

Tel.: 774 644 974, mail: helena.kovarova@novatrojka.cz
Helena je absolventka Střední ekonomické školy, v Nové Trojce působí od roku 2009, nejdříve  jako dobrovolnice, v roce 2010- 2011 recepční a od roku 2012 koordinátorka projektu Všichni spolu a koordinátorka dobrovolníků, je matkou dvou dětí.
“Baví mě být mezi lidmi, těším se vždy na září, kdy k nám zavítají nové tváře malých i velkých klientů, těší mě, když mě někdo pozdraví na ulici a já si řeknu, jo ty k nám chodili na cvičení, burzu, Mikuláše. I když nežiji na Žižkově, Nová Trojka mě baví a je důležitou součástí žižkovské komunity.”

Veronika Vlková Koordinátorka propagace a PR, webmasterka, koordinátorka tradičních akcí

Tel.: 732 200 198, mail: veronika.vlkova@novatrojka.cz
Veronika je absolventka Obchodní akademie, v Nové Trojce působí od roku 2019 jako koordinátorka, je matkou tří synů.
“Ráda něco nového vymýšlím i realizuji, a to nejlépe s lidmi, kteří se umí zasmát a to i sami sobě. Proto se v Nové Trojce cítím tak dobře.”

Monika Sládková

Odpolední recepční

Tel.: 222 589 404, mailmonika.sladkova@novatrojka.cz
Monika je absolventka Střední průmyslové školy, v Nové Trojce působí od roku 2021, je matkou tří dětí.
“Změnila jsem své životní hodnoty a rozhodla se dělat něco smysluplného. A právě to jsem našla v aktivitách Nové Trojky a jejího skvělého kolektivu.”

Markéta Vokrouhlíková Finance

Tel.: 774 416 744, mail: marketa.vokrouhlikova@novatrojka.cz
Markéta je v Nové Trojce od roku 2003 a je členkou rady spolku Nová Trojka a matkou tří dětí. V Nové Trojce má na starosti ekonomické služby.

Petra Kupková Účetní

Petra je absolventka Střední zahradnické školy v Mělníce. V Nové Trojce od roku 2009 jako dobrovolnice a od ledna 2017 účetní, matka dvou dětí.

Patricie Weinrichová Grafička

Patricie vystudovala Střední uměleckou školu Václava Hollara, obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Věnuje se dějinám umění, kresbě, malbě, keramice a okrajově počítačové grafice, kterou na střední škole také studovala. V Nové Trojce působí jako grafička od roku 2019, ale již od roku 2013 vedla kurzy keramiky pro děti i dospělé.

Ing. Petra Vlášková Fotografka

Petra je absolventka Stavební fakulty ČVUT – obor inženýrství životního prostředí, do Nové Trojky chodí od roku 2012, od roku 2014 jako dobrovolnice a od roku 2015 fotografka, matka tří dětí