Jak zvládat různé role a vypořádat se se současnou tíživou společenskou situací.

  • Je ten běžný život pro tebe někdy těžký?
  • Koukneš občas z okna tramvaje na druhé ženy a hlavou ti bleskne “kdyby to bylo jinak”?
  • Nerozřazuješ problémy na malé a velké? Jsou to přece PROBLÉMY!
  • Přemýšlíš, jak se máš věnovat sobě, když se to nevejde do harmonogramu dne?
  • Stále sníš? Stále toužíš?
  • Chceš ve svém životě nějakou změnu?

Přijď s námi sdílet a rozdávej/nasávej inspiraci.

Mgr. Jana Češková
lektorka, poradkyně
Mgr. Jana Češková
je absolventka Pedagogické fakulty UK, obor etopedie, psychopedie, VOŠ sociálně pedagogické i mnoha certifikovaných školení. V současnosti ukončuje druhý rok koučovací spirály. Pracovala jako vedoucí nízkoprahového klubu, nyní působí na základní škole jako zástupkyně ředitele, etopedka a speciální pedagožka, vedoucí Školního poradenského zařízení. Zabývá se poruchami chování, které jsou úzce propojeny s poruchami učení a prevencí rizikového chování. Nabízí pomoc při řešení nestandardních projevů chování a při krizových situacích v rodině, je i lektorkou odborných přednášek a besed. Má dva syny, mezi její koníčky patří sport a četba.