I v letošním roce za námi přijel Martin na bílém koni. Kromě lahodných rohlíčků, které děti ochutnaly, si odnesly domů koně, husu i vločku.