Burza – děkujeme!!!

Děkujeme věrným prodávajícím, trpělivým nakupujícím a báječnému burzovnímu dobrovolnickému týmu za účast na Podzimní dobročinné burze. Díky vám všem jsme burzu hezky a ve zdraví zvládli.

Výtěžek 60.659,- Kč bude použit na spolufinancování projektu Tradiční akce Nové Trojky (v následujícím...