Koncepce Rodinné politiky

Nová Trojka se prostřednictvím své ředitelky Edity Janečkové zapojila do přípravy koncepce Rodinné politiky hlavního města Prahy pro roky 2021-2022. Tento strategický dokument, který je i základem pro koncepční materiál jednotlivých městských částí, chyběl Praze od roku 2009.

Přečíst si ji můžete zde.

<!--...

Adventní věnce rozdány potřebným

Senioři, muži bez domova, nemocní i lidé v těžké životní situaci se i díky vám mohou těšit z adventních věnců. Rozdali jsme jich 10 - dva do domovů pro seniory, dva pro domy s pečovatelskou službou, dva do Vinohradské nemocnice, po jednom pak do IC Zahrada, Cesty domů, Azylového domu pro muže a do krizového centra RIAPS.

<!-- wp:paragraph...

Nekašlejme na druhé!

Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly.

Nemalá část...

Kurzy 2020-2021

Vážení klienti a přátelé Nové Trojky,

vzhledem k všeobecně náročné situaci na začátku tohoto školního roku vás chceme ujistit, že uděláme maximum proto, aby u nabízených kurzů proběhly všechny plánované lekce.

Proto v případě aktuální nepřítomnosti lektora...