Sociální aktivity Nové Trojky

Jednou z důležitých a rozsáhlých činností Nové Trojky je podpora sociálně ohrožených skupin, pomoc dětem  i dospělým s omezenými příležitostmi, pomoc rodinám i jedincům při řešení akutních potíží i integrace handicapovaných jedinců.

Díky podpoře našich donátorů můžeme nabízet služby i těm, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Stěžejní je pro nás v tomto směru skvělá spolupráce s Orgánem sociálně právní ochrany dítěte v Praze 3.  Pomoci se vždy snažíme každému, kdo je v obtížné životní situaci a obrátí se na nás, ať už prostřednictvím OSPOD, nebo sám.

Sociální aktivity Nové Trojky:

Podpora sociálně znevýhodněných rodin

-        Podpora rodin samoživitelů – bezplatná účast v širokém spektru aktivit Nové Trojky.

-        Bezplatná účast rodin v programech centra (programy pro rodiče s dětmi, volné herny) Programy centra najdete zde.

-        Bezplatná účast v jednorázových tradičních akcích Nové Trojky (Podzimní slavnost, Martinská světýlka, Mikuláš, Karneval, Morana, Velikonoční dílny, Čarodějnice v Zahradě apod.). Přehled tradičních akcí najdete zde.

-        Bezplatné poradenství – možnost řešit aktuální problémy s odborníky v pravidelných individuálních poradnách Nové Trojky zdarma. Nabízené poradny najdete zde.

-        Sbírky oblečení a dalších potřebných věcí – probíhají průběžně dle potřeb sociálně znevýhodněných klientů a dle požadavků OSPOD Praha 3.

Podpora dětí s omezenými příležitostmi, sociálně, ekonomicky, zdravotně či jinak znevýhodněných

-        Dotované kurzy (výtvarné, hudební, pohybové i kombinované). Nabízíme po předchozí dohodě možnost navštěvovat kurz bezplatně, pokud si klient nemůže dovolit jeho úhradu. Děti do kurzu primárně doporučuje OSPOD Prahy 3. Přehled kurzů najdete zde.

-        Bezplatná účast dětí v příměstských táborech. Pořádáme jarní, podzimní a letní příměstské tábory. Děti se jich účastní na doporučení OSPOD Prahy 3.

-        Bezplatná účast v dalších programech a aktivitách Nové Trojky – možnost účastnit se zdarma  tradičních jednorázových akcí (Martinská světýlka, Karneval, Mikuláš, Čarodějnice v Zahradě apod.). Přehled Tradičních akcí najdete zde.

-        Odlehčovací den pro děti z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin – výlety mimo Prahu (2x ročně).

-        Odlehčovací programy a programy primární prevence pro děti – v průběhu vzdělávacích aktivit pro pěstouny.

-        Integrace dětí s jazykovou bariérou (děti cizinců) do programů.

-        Integrace dětí zdravotně handicapovaných do programů (např. spolupráce s IC Zahrada).

-        Doučování pro žáky základních škol – pravidelná práce s dětmi, které jsou ohroženy školním neúspěchem.

Podpora pěstounů

-        Komplexní systém vzdělávání pro pěstouny – vzdělávací aktivity vycházející z potřeb pěstounů a jejich dětí (pravidelně 1x měsíčně). Během těchto aktivit nabízíme odlehčovací programy a programy primární prevence pro děti, které pěstouni mohou vzít s sebou.

-        Den pro pěstounské rodiny – vzdělávací a odlehčovací aktivity pro pěstouny a jejich děti (2x ročně).

-        Spolupráce na vzdělávacích pobytových výjezdech OSPOD Prahy 3 pro pěstounské rodiny.

Podpora rodin a jednotlivců ve složité životní situaci

-        Bezplatné poradenství – možnost řešit aktuální problémy s odborníky v pravidelných individuálních poradnách Nové Trojky zdarma či za motivační poplatek. Nabízené poradny najdete zde.

-        Diskuzní a svépomocné skupiny. Sdílení zkušeností a řešení problémů s využitím vzájemné pomoci a příkladů. Scházejí se např. skupina rodičů dětí v pubertě, otcovská skupina, skupina rodičů samoživitelů. Termíny jsou uvedeny vždy v aktuálním měsíčním programu.

-        Krizová linka Nové Trojky – možnost řešit akutní problémy s vyškolenou pracovnicí krizové linky i mimo otevírací dobu centra či o víkendu. Více informací najdete zde.

-        Vytvoření tréninkového místa pro klienty organizace Fokus, která pomáhá lidem s duševním onemocněním – Nová Trojka zřídila na recepci tréninkové místo pro lidi, kteří se znovu chtějí zapojit do pracovního procesu.

-        Spolupráce s Mamma HELP – Nová Trojka každoročně zajišťuje na akci této organizace program pro rodiny s dětmi.

-        Spolupráce s Nedoklubkem – Nová Trojka pravidelně pomáhá organizaci podporující rodiče nedonošených dětí dobrovolnickou výrobou pomůcek, dárků a zapojením se do kampaní.

Informace o konaných akcích a registrace:

Mgr. Alena Pachlová, telefon: 778 701 963, email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

nebo

Mgr. Jolana Kurzweilová, Nová Trojka, tel.: 603 416 724, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Děkujeme OSPOD Praha 3, MPSV, HLMP, MČ Praha 3, innogy Česká republika, nadaci Bel, dobrovolníkům a klientům Nové Trojky a všem dalším, kteří s námi pomáhají. 

aaa79d66-80fb-4a1f-8158-5cee8b6e6f3c 4d849ad8-cfae-4153-b0a0-0b47cb864b1d 524578e4-a294-48a6-9e24-e06d55112c12 Přátelský,
bezpečný
a inspirativní
prostor
pro celou
rodinu