Odborní lektoři

 zuzana sadilkova100x150

Zuzana Sadílková, DiS.

Fyzioterapeutka, cvičitelka, lektorka. Studovala na FTVS, absolventka vzdělávacích a metodických seminářů z oblasti psychomotorického vývoje a pohybových aktivit u dětí. Vede programy zaměřené na zdravý fyziologický vývoj dětí.

img 4524 

Ing. Miloslava Kramná

Absolventka VŠE, ekonomka, spoluzakladatelka České asociace dul, členka pracovní skupiny pro porodnictví České ženské lobby. Pracuje ve společnosti APERIO. Vede programy zabývající se tématy rovnosti mužů a žen a slaďování pracovního a rodinného života.

img 4521

Mgr. Jana Češková

Absolventka Pedagogické fakulty UK, obor etopedie, psychopedie, a Vyšší odborné sociálně pedagogické školy, obor sociální pedagogika. Absolventka mnoha certifikovaných školení. Pracovala jako vedoucí nízkoprahového klubu, učila na prvním i druhém stupni základní školy, působila jako výchovná poradkyně. Jako učitelka a speciální pedagožka – etopedka pracuje dosud. V Nové Trojce působí jako poradkyně v oblasti poruch učení a chování a jako lektorka odborných přednášek a besed, např. Hyperaktivní dítě v rodině, Škola a my. Má dva syny, má ráda sport a četbu. 

jana jezkova

Mgr. Jana Ježková

Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor kulturologie, působí jako psychoterapeutka, lektorka kruhových tanců, spolupracovnice Radia 1. Absolvovala řadu sebepoznávacích kurzů a seminářů, je účastnicí výcviku v analytické psychologii. V Nové Trojce působí jako poradkyně v oblasti osobnostního rozvoje a jako lektorka odborných přednášek a praktických seminářů, zejména na téma komunikace v rodině. Má syna a dceru. 

20140904leona poletinova

Leona Poletínová, DiS.

Diplomovaná sociální pracovnice, absolventka Sociálně právní akademie a Vyšší odborné školy, obor sociálně právní činnost. Pracovnice telefonické Linky bezpečí, koordinátorka Mateřského a otcovského centra Nové Trojky v letech 2007- 2009. V Nové Trojce působí jako konzultantka krizové linky, poradkyně v oblasti krizového poradenství, lektorka programu Krizová intervence. Maminka tří synů.

rehackova petra 100x150

MUDr. Petra Řeháčková

Vystudovala 2. Lékařskou fakultu UK, absolvovala v roce 2003. V letech 2003 - 2004 pracovala na interním oddělení Nemocnice Milosrdných Sester sv. Karla Boromejského v Praze, nyní pracuje jako praktická lékařka pro dospělé.

Říká: "I když mým oborem není pediatrie, dcery Ráchel a Rút mě obohatily o četné zkušenosti i v tomto směru (úrazy dětí, nekonečné zimní infekce, otravy atd.), vše jsem s nimi zažila na vlastní (jejich :-)) kůži, a proto si směle mohu dovolit podělit se o své zkušenosti i na besedách v Nové Trojce."

V Nové Trojce vede besedy na téma zdraví a první pomoc, je garantkou podpůrné skupiny Nemocné dítě v rodině.

 kusakova martina 100x150

Mgr. Martina Kusáková

Martina Kusáková je učitelka psychologie na střední a vysoké škole. Vystudovala střední zdravotnickou školu, obor ošetřovatelství, a učitelství na Univerzitě Karlově a expresivní terapii se zaměřením na arteterapii na Masarykově univerzitě. Vede besedy na téma psychického vývoje a potřeb dětí.  Má dva syny.

 martina chmelov

Mgr. Martina Chmelová 

Studovala na Přírodovědecké fakultě UK, obor speciální biologie a ekologie, dále absolvovala 3-leté studium na ZSF JCU, zaměření specializace ve zdravotnictví, obor prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů. Je akreditovaným koučem České asociace koučů. Je ředitelkou organizace Alfa Human Service. V Nové Trojce vede programy zaměřené na obtížné situace v rodině,  péči o pečujícího člověka v rodině, syndrom vyhoření.

 2014janeckova edita tisk-1

Mgr. Edita Janečková

Profesí je právnička a mediátorka. Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, před rodičovskou dovolenou pracovala jako advokátka, věnovala se obchodnímu i rodinnému právu. V roce 2011 absolvovala vzdělávací seminář Sociální práce s rodinou a dětmi v zařízeních typu MC, RC, KCR apod. V roce 2012 prošla výcvikem Řešení konfliktů technikou mediace v rozsahu 100 vyučovacích hodin dle vzdělávacích standardů Asociace mediátorů ČR (akreditovaným MŠMT a MPSV) a absolvovala následný workshop Trénink mediačních modelových situací. Pracuje jako ředitelka Nové Trojky. Vede programy zaměřené na rodinné právo a mediaci.

 janecek vlastimil 100x150

Mgr. Vlastimil Janeček

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval jako justiční čekatel a firemní právník. Vykonával advokátskou praxi a v současné době pracuje jako právník Ministerstva vnitra ČR. Pro Novou Trojku zajišťuje poradenství v oblasti rodinného a občanského práva a vede programy zaměřené na občanské právo a finanční gramotnost.

aaa79d66-80fb-4a1f-8158-5cee8b6e6f3c 4d849ad8-cfae-4153-b0a0-0b47cb864b1d 524578e4-a294-48a6-9e24-e06d55112c12 Přátelský,
bezpečný
a inspirativní
prostor
pro celou
rodinu