Pro řešení akutních problémů osobních nebo rodinných nabízíme okamžitou pomoc: telefonickou krizovou linku 734 258 291. 

Krizovou linku můžete využít vždy v pátek, sobotu či neděli. Mluvit s vámi bude sociální pracovnice, vyškolená v telefonické krizové intervenci, pracovnice telefonické Linky bezpečí.

V dalších dnech Vám rádi zprostředkujeme individuální nebo internetové konzultace s našimi poradci.