Pro řešení akutních problémů osobních nebo rodinných nabízíme okamžitou pomoc: telefonickou krizovou linku 734 258 291. 

Krizová linka je vám k dispozici vždy v pátek, sobotu či neděli. Mluvit s vámi bude sociální pracovnice Linky bezpečí, vyškolená v telefonické krizové intervenci.

V dalších dnech Vám rádi zprostředkujeme individuální nebo internetové konzultace s našimi poradci.