Novou Trojkou zněla hudba. Děti si zahrály na nástroje, které si sami vyrobily, společně s kytarou, houslemi a zpěvačkami.