V letošním roce jsme poprvé uspořádali dobročinnou aukci adventních věnců. Každý, kdo zakoupil nazdobený věnec tak přispěl i na další pro některou z těchto organizací:

  • Ošetřovatelské domovy Praha 3 – Habrová 2654/2 a Pod Lipami 2570/44
  • Domovy s pečovatelskou službou Praha 3 – Roháčova 268/26 a Krásova 1841/4
  • Integrační centrum Zahrada
  • Vinohradská nemocnice – Léčebna dlouhodobě nemocných a Klinika popálenin
  • Cesta domů
  • Azylový dům Žižkov pro muže bez domova Praha 3
  • Krizové centrum Riaps