Datum 22. dubna 2020 - 22. dubna 2020
Čas 16.00-18.00
Místo konání Nová Trojka - Jeseniova 19, Praha 3
Kategorie Rodinné
Pořádá Ivana Krůželová
Telefon 603700 037

Parent’s meeting for which “The Czech Republic means home not origin”. With or without children.

Price: 60 CZK/family

Setkání rodičů, pro které “Česko je domov, nikoliv původ.” S dětmi i bez nich.

Cena: 60 Kč/rodina