Sportovní kámoši

  • Lektor: Jan Vlk + syn Jan Vlk
  • čas: pátek 14.00-15.00
  • věk: 8-10 let
  • cena lekce: zdarma
  • místo: Sportovní areál Pražačka + tělocvična gymnázia Pražačka
  • více informací a online registrace

Hlavním cílem kurzu SPORTOVNÍ KÁMOŠI je rozvíjet u dětí všestrannost nenásilnou formou přizpůsobenou jejich věku a individuálním pohybovým možnostem.

Stejnou měrou je kladen důraz na spolupráci a vzájemnou toleranci, k níž jsou děti dovedeny právě prostřednictvím sportu, proto budou upřednostňovány kolektivní sportovní hry.

Děti budou v tomto kurzu sportovat pro zábavu, zdraví, naučí se vzájemně si důvěřovat, spolupracovat i zdravě soupeřit a získají pozitivní vztah ke sportu a zlepší si fyzickou kondici.

Cíleně a zábavně se děti naučí dovednostem  sociálně sportovním (vyjednávání, komunikace, ale i práce s míčem a základní pohybové dovednosti – běh, skok, koordinaci, rovnováha, motorika, orientaci v prostoru).

Základem každé hodiny je pohyb venku, v okolí sportovního centra Pražačka. V zimních měsících je pronajata tělocvična.  Kurz je zážitkový, některé lekce vedou dva lektoři, pracující v tandemu.