Relaxační techniky pro zdraví

  • Lektorka: Marie Růžičková
  • čas: úterý 19.30-21.00
  • cena: 50 Kč/lekce
  • věk: 18+
  • online rezervace

Setkávání s psychoterapeutkou jsou zaměřena na podporu pečujících prožitkem a sdílením. Ve skupině se účastníci naučí základním prvkům psychohygieny, preventivním mechanismům předcházející syndromu vyhoření. Zároveň skupina působí jako svépomocná, kdy účastníci sdílí problémy, emoce, informace, zážitky apod.