Relaxační techniky pro zdraví

Setkávání s psychoterapeutkou Mgr. Martinou Chmelovou jsou zaměřena na podporu pečujících prožitkem a sdílením. Ve skupině se účastníci naučí základním prvkům psychohygieny, preventivním mechanismům předcházející syndromu vyhoření. Zároveň skupina působí jako svépomocná, kdy účastníci sdílí problémy, emoce, informace, zážitky apod.

Skupina se bude scházet každé úterý od ledna do května 2020.