Muzicírování pro rodiče s dětmi 2-3 roky

Básničky s pohybem, písničky s kytarou, koš plný hudebních nástrojů, tanečky, razítka… to je jen malá ochutnávka z tohoto hudebního kurzu pro rodiče s dětmi.

Zájemce si může kurz vyzkoušet v ukázkové lekci, kterou si lze domluvit osobně s koordinátorkou kurzů.

Koordinátorka kurzu: Helena Kovářová, tel.: 774 644 974.