Muzicírování pro rodiče s dětmi 2-3 roky

  • Lektorka: Adéla Štěpánová
  • čas: pondělí 10.00-10.45
  • cena: 2.040 Kč
  • věk: 2-3 roky
  • online rezervace

Budeme se pomocí hudby a hudebních nástrojů učit komunikaci s okolím. A rodiče rozhodně nenecháme stranou- vždyť různé popěvky, či údery do znělých nástrojů jsou formou rané komunikace s našimi nejbližšími.

Jak se můžeme pomocí hudby pozdravit či rozloučit? Anebo si zahrát na hledání pokladu?  A na co všechno se vlastně dá hrát?