Muzicírování pro rodiče s dětmi 1,5-2 roky

Budeme se pomocí hudby a hudebních nástrojů učit komunikaci
s okolím. A rodiče rozhodně nenecháme stranou- vždyť různé popěvky, či údery do
znělých nástrojů jsou formou rané komunikace s našimi nejbližšími.

Jak se můžeme pomocí hudby pozdravit či rozloučit? Anebo si zahrát na hledání pokladu?  A na co všechno se vlastně dá hrát?