Literární klub pro děti

  • Lektorka: MgA. Kateřina Holznerová (www.galerieofous.cz)
  • čas: čtvrtek 18.00 – 19.30
  • cena: 2.500 Kč/8 lekcí
  • věk: 11-14 let
  • rezervace: +420 774 99 69 32, katerina.holznerova@gmail.com

Tráví vaše děti příliš času u počítače? Nebo naopak rády čtou, mají talent pro vyprávění příběhů, ale nemáte čas jejich nadání rozvíjet? Hledáte inspirativní a kreativní kroužek pro rozvoj dětské imaginace?

Kurz je určen pro děti druhého stupně základních škol, klade si za cíl probudit zájem o literaturu, rozvinout tvůrčí schopnosti, kreativitu a schopnost diskutovat s druhými.

Čemu se budeme věnovat?

  • četbě světové beletrie
  • hlubšímu zamyšlení nad příběhy, jejich poselstvím a mezilidskými vztahy
  • praktickým cvičením pro vlastní tvůrčí psaní
  • děti se naučí klást sobě i ostatním podnětné otázky a formulovat vlastní názor