Čárytužka 2-3 roky

V kurzu ČÁRYTUŽKA PRO RODIČE S DĚTMI od 2 let si budou děti s rodiči užívat společný čas při tvoření. Prostřednictvím výtvarné činnosti budou děti spolu s rodiči komunikovat a spolupracovat, naučí se vnímat svůj osobní prostor a vzájemně se respektovat, pochopí své pocity. Při práci na různých zábavných úkolech budou přemýšlet, pracovat s představivostí a fantazií. Rodič v tomto případě není nadřazen dítěti, jsou partneři, kteří pracují na společném díle, nebo si užívají samostatné práce a povídání o ní.

Výtvarné prostředky nejsou nijak složité, používají se nejčastěji papíry a různé barvy, důležitý je nápad a společný prožitek.

Zájemce si může kurz vyzkoušet v ukázkové lekci, kterou si lze domluvit osobně s koordinátorkou kurzů.

Koordinátorka kurzu: Helena Kovářová, tel.: 774 644 974.

Program na duben a květen:

19.4. Kouzelná zahrada
26.4. Mapa města
3.5. Louka s motýly
10.5. Keramika
17.5. Papírová zoo
24. 5. Kde bydlí lemuři? (Poznáváme Madagaskar)